کلیات پروژه سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۵۰ بعد از ظهر
کلیات پروژه 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمودار توالی- وظایف سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۸ بعد از ظهر
نمودار توالی- وظایف
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

مبانی طراحی سیستمهای اطلاعاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۷ بعد از ظهر
مبانی طراحی سیستمهای اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

شناسنامه ارتباط موجودیتها سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۵ بعد از ظهر
شناسنامه ارتباط موجودیتها 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

یک نمونه از نمودار ارتباط موجودیت ERD سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۳ بعد از ظهر
یک نمونه از ارتباط موجودیت ERD 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قواعد ترسیم ارتباط موجودیتها ERD سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۱ بعد از ظهر
قواعد ترسیم موجودیت ها ERD 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قواعد ترسیم ماتریس وابستگی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۳۹ بعد از ظهر
قواعد ترسیم ماتریس وابستگی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

یک نمونه از کدینگ فعالیتهای سیستمهای اطلاعاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۳۷ بعد از ظهر
یک نمونه از کدینگ فعالیتهای سیستمهای اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قواعد ترسیم نمودار توالی- وظایف 3 سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۳۵ بعد از ظهر
قواعد ترسیم نمودار توالی- وظایف 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قواعد ترسیم نمودار توالی- وظایف 2 سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۳۳ بعد از ظهر
قواعد ترسیم نمودار توالی- وظایف 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمودار توالی- وظایف سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۲۹ بعد از ظهر
نمودار توالی وظایف 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

برآورد هزینه ها جهت طراحی سیستمهای اطلاعاتی- هزینه پنهان سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۲۷ بعد از ظهر
برآورد هزینه ها جهت طراحی سیستمهای اطلاعاتی- هزینه پنهان 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

برآورد نیروی انسانی و هزینه مورد نیاز سیستمهای اطلاعاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۲۵ بعد از ظهر
برآورد نیروی انسانی و هزینه مورد نیاز سیستمهای اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمودار نحوه تامین نیازهای اطلاعاتی در سازمان
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمونه یک سیستم اطلاعاتی- عوامل و شاخصها موفقیت2 سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۱۸ بعد از ظهر
عوامل و شاخصهای موفقیت دریک سیستم اطلاعاتی 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نمونه یک سیستم اطلاعاتی- عوامل و شاخصها موفقیت سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۵:۱۶ بعد از ظهر
عوامل و شاخصهای موفقیت

 

 

 

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بر اساس مطالعات اولیه انجام گرفته در سازمان فرضی در باره طرح جامع انفورماتیکی شرکت الف فعالیتهای این شرکت به پنج حوزه تولید، طراحی و توسعه محصول، سفارش و خرید، بازاریابی و گسترش بازار و نگهداشت و انبارداری تقسیم گردید.

در هر یک از حوزه ها، یک واحد پیشقدم شده و توسعه اطلاعاتی آن حوزه را با در نظر گرفتن واسطهای اطلاعاتی با حوزه های دیگر در دستور کار خود قرار داده است. به این ترتیب در نهایت هر یک از سیستمهای ایجاد شده قابلیت اتصال به سیستمهای مرتبط را داشته و مجموعا سیستم جامع و یکپارچه را تشکیل خواهد داد.

بعنوان مثال واحد سفارش و خرید پس از مطالعات اولیه برای تبیین ویژگیهای طرح انفورماتیکی لازم در حوزه خود به تعیین راهبردها و تعریف سیاستهای انفورماتیکی متعامد با این طرح پرداخت و نتیجه آن تعریف پروژه ای مطابق با شیوه معین تعریف شده در قالب فرآورده های زیر بصورت مستند میباشد.

مرحله اول مدل تجاری شرکت فرضی

این مدل بیانگر چگونگی فعالیتهای شرکت و تبادل اطلاعات بوده و در قالب نمودارهای ساختار و وابستگی وظایف، نمودار ارتباط موجودیتها و ماتریسهای وظایف، موجودیتها و سازمان ترسیم شده است.

 

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قسمت اول- رئوس مطالب یک نمونه سیستم اطلاتی سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۲:۲۸ بعد از ظهر
فهرست مندرجات یک نمونه سیسم اطلاعاتی

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

ریشه كلمه تركمان سه شنبه سی ام تیر ۱۳۸۸ ۱۰:۱۶ قبل از ظهر

26 آبانماه 87 - 11:56 – رضا ترکمان

درباره واژه تركمان نظرات مختلفی ابراز شده است. اولین بار این كلمه توسط مقدسی به سال 372 ه ق به كار گرفته شد. سپس مورخین و جغرافی نویسان از روزگار ظهور و حضور سلجوقیان در پهنهْ تاریخ، به دفعات مورد استفاده قرار دادند. چنانچه تاریخ سیستان(438 ه ق-1306م) تركان وارد شده به ایالت سیستان را تركمان می نامد كه همان سلجوقیان بوده اند. ابوالفضل بیهقی هم(متوفی 470 ه) درتاریخ معروف خود چند بار از سلجوقیان به نام تركمانان اسم برده است. گردیزی هم در زین الاخبار (حدود 422 ه- 1050 م) چغری بیك داوود ( برادر طغرل سلجوقی) را داوود تركمان نامیده است. به هر صورت چه قبل از این و چه در قرن بعد، گروهی غز وتركمن را یكی و گروهی هم از یكدیگر جدا دانسته اند. ولی آنچه كه به نظر محرز و مسجل است ، تركمانان (چه سلجوقی وچه غیر سلجوقی) برآمده از میان غزها ( اوغز- اوغوز ) بوده اند. احتمالا سلجوقیان بر واژه ی تركمان بودن خود در اوایل بیشتر تاكید می كردند تا بدین وسیله از سایر غزان بیابانگرد كه بعد ها مزاحم سلجوقیان (در عصر سلطان سنجر) هم شدند، خود را از آنها متمایز گردانند. بعلاوه منطقی آن است كه غزانی كه از بین هم نژادان ترك خود به دین اسلام ایمان آورده بودند را تركمان یا ترك- ایمان آورده بدانیم. بارتولد نیز تركمانان را غزهای مسلمان شده می داند. مروزی پزشك درباره سلطان ملكشاه سلجوقی به سال 514 ه ق در كتاب طبیعت حیوان خود كه اخباری را از مردم و سرزمین های چین ، ترك وهند آورده و مینورسكی آن را در سال 1942 م به انگلیسی ترجمه نموده ، درباره غز و تركمان چنین می نویسد: هنگامی كه آنان (تركان – غزها) با قلمرو مسلمین تماس یافتند ، بعضی اسلام آوردند و تركمان نامیده شدند. میان این عده و كسانی كه قبول اسلام نكرده بودند خصومت هایی پدید آمد. سپس تعداد مسلمانان در میان غزان افزایش یافت و مسلمانانی نیكو شدند. آنان بر كفار (تركان و غزان مسلمان ناشده) غلبه یافتند و آنان را بیرون راندند... تركمانان در سراسر قلمرو اسلام پراكنده شدند و خوشرفتاری كردند به حدی كه به قسم اعظم قلمرو اسلام به سلطنت نشستند. به اعتقاد او پس از جنگ بین تركمانان مسلمان شده و ترك های هم نژاد و غیر مسلمان آنان، این گروه از خوارزم رانده و به منطقه بجنك( وجناك- پچناك) مهاجرت كردند. مینورسكی هم به این مطلب اشاره كرده و می نویسد: شایع گشتن اصطلاح تركمان هم زمان با اسلام آوردن غزها بوده است. ابو الفداء در كتاب البدایه و النهایه خود درباره علت لفظ تركمان به اوغوزها چنین می نویسد: پس از آنكه سلجوق در سن 107 سالگی وفات یافت پسرانش جانشین وی گردیدند، یكی از پسرانش میكائیل با تركان كافر  به جهاد پرداخت ودر این راه جان خود را فدا نمود. بعد از وی پسرانش طغرل و چغری جای او را گرفتند و كارشان رونق یافت و تركان مسلمان گردشان را گرفتند و ایشان ترك ایمانند كه مردم تركان گویند. مولف كتاب المختصر فی اخبار البشر در خصوص وجه تسمیه تركان به اوغوزها مطالبی ارائه نموده است كه اگر چه نمی توانند از صحت علمی برخوردار باشد و نیز مورد توجه و مداقهْ علمی قرار گیرد ، ولی از جهت آشنایی طرز تلقی گذشتگان درباره لفظ تركمان حائز اهمیت می باشد. وی می نویسد: ... ایشان (غزان) طایفه ای از تركان بودند كه در ماوراء النهر متمكن بودند، اسلام آوردند وبا مسلمانان معاشرت كردند. بعضی از افراد به این قوم اسلام آوردند و با خراسانیان معاشرت نمودند و زبان خراسانیان را آموختند و میان قوم خود و مردم خراسان مترجم بودند و به مرور ایام مردم خراسان،  مسلمانان طایفه غزان را ترجمان می گفتند. رفته رفته قوم غز همگی مسلمان شدند لذا به همگی اوغوزها تركمان اطلاق نمودند. رشیدالدین فضل الله همدانی ، مولف كتاب جامع التواریخ ، كه بخش قابل توجهی از اثرش را به بررسی پیشینه ، تقسیمات و وجه تسمیه و سایر ویژگی قبایل و طوایق گوناگون ترك و مغول اختصاص داده ، درباره وجه تسمیه اوغوزها به تركمان در كتاب جامع التواریخ (جلد 1، صفحه30 تا 43) چنین اظهار نظر می كند:... لفظ تركمان در قدیم نبوده و همه اقوام صحرا نشین ترك شكل را ترك مطلق می گفته اند... وقتی كه اقوام اغوز از ولایت به بلاد ماوراءالنهر و ایران زمین در آمدند و تولد و تناسل ایشان در این ولایت بسیار شد به سبب اقتضاء آب وهوا شكل تاجیك گشتند و چون تاجیك مطلق نبودند ، اقوام تاجیك ایشان را تركمان گفتند ، یعنی به ترك مانند و بدان سبب این نام بر مجموع شعب اقوام اغوز اطلاق رفته و بدان معروف شده اند. مولف حبیب السیر (جلد 3 ، ص9)نیز دقیقا همین نظر را ارائه می دهد.  باسورث كه پژوهشها و تحقیقات زیادی در خصوص اقوام آسیای میانه به ویژه غزنویان و سلجوقیان انجام داده ، درباره لفظ تركمان چنین اظهار نظر می كند: معلوم نیست كه این اصطلاح تركمان دلالت سیاسی داشته یا قومی. اما در سده پنجم هجری و پس از آن اصطلاح یاد شده بی گمان برای تركان جنوب و غرب اوغوزها و قبچاق ها به كار می رفت ، در صورتی كه اصطلاح ترك در تسمیه تركان گروه قرلق كه در مناطق شرقی تر سكونت داشتند به كار می رفت. منابع عصر غزنوی بارها اوغوزها را كه تازه وارد قلمرو غزنویان می شدند تركمان می خوانند و نظام الملك ، وزیر سلجوقی ، در كتاب سیاست نامه ابن اصطلاح را برای اتباع قبیله سلجوقیان بزرگ به كار برده است. چینی ها در منابع خود تركمانان را تاكومنگ (Taku-mong ) و تئوكومونگ نامیده اند كه عده ای معتقدند اصلش توركومونگ بوده ولی چون چینی ها حرف «ر» نداشتند به این نام گرفته شد. اولین بار در دایره المعارف چینی تونگتین (Tungtien) در فصل 193 به این مورد اشاره شده است. طبق نوشته تونگتین ، تاكومنگ نام دیگری برای سرزمین سوك تاك (Suk-tak) یعنی دیار آلان ها بود. محمود كاشغری در قرن 5 هجری در دیوان اللغات الترك خود تركمان را به معنی ترك مانند گرفته و در این باب چنین تكیه می كند: در زمان آمدن اسكندر به سرزمین تركان ، حكمران ترك منطقه بلاساغون به جانب شرق كه در آنجا 22 نفر مانده بودند عقب نشینی كرد(كه این 22 نفر قبایل 22 گانه اوغوز را از نظر وی تشكیل دادند.) كمی بعد 2 نفر دیگر بر تعداد آنها افزوده شد. اسكندر به این 24 نفر كه با خود علایم و مهر (اونقون و تمغا) تركی حمل می كردند به زبان فارسی ترك مانند گفت كه باعث گردید كلمه تركمان بوجود آید. بعد ها این روایت كه شامل یك ریشه شناسی عامیانه مختلط با افسانه های قدیمی بود ، توسط بدرالدین عینی در كتاب Ikdul cumaun ودر خلاصه آن كتاب تاریخ البدر اثر محمودبن شهاب الدین احمد العینی به دلیل نداشتن اعتبار علمی رد شد. بدر الدین خود روایت ترك ایمان را مورد توجه قرار داد.

 فرهنگ دهخدا 

  ترکمان . [ ت ُ ] (نف مرکب ) بمعنی ترک مانند است . (برهان ). ترک مانند و ماناترک . (ناظم الاطباء). و رجوع به کلمه ٔ بعد شود.

 واژه های قبلی و بعدی

  واژه های قبلی  واژه های بعدی 

   ترکش  ترکش  ترکشیة  ترکضاء  ترکضی  ترکک  ترککی  ترکل  ترکمادا  ترکمال  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان  ترکمان کندی  ترکمان چای  ترکمانچای  ترکمانستان  ترکمانی  ترکمانی 

   واژه های همانند

واژه معنی

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) لقب طايفه اي هم هست از تركان بي اعتدال . گويند اين طايفه از اولاد يافث بن نوح نيستند. (برهان ). نام طايفه اي اس...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) يكي از بخشهاي سه گانه ٔ شهرستان ميانه كه از شمال محدود است به شهرستان سراب و از جنوب به بخش مركزي و از خاور ...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) قصبه اي از دهستان بروانان است كه در بخش تركمان شهرستان ميانه و 33 هزارگزي شمال باختري ميانه و 3 هزارگزي شوسه ...

تركمان  تركمان . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) دهي از دهستان باراندوزچاي است كه در بخش حومه ٔ شهرستان اروميه و 20 هزارگزي جنوب خاوري اروميه قرار درد. جلگه و ...

چم تركمان  چم تركمان . [ چ َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نويسد: «مزرعه اي است از مزارع قريه ٔ طايقان قم ». (از مرآت البلدان ج 3 ص 264).

تركمان چاي  تركمان چاي . [ ت ُ ك َ ] (اِخ ) قريه اي از اعمال تبريز. (مرآت البلدان ).قصبه اي است در مغرب ميانه بر سر راه زنجان به تبريز. رجوع به تركمان ...

تپه تركمان  تپه تركمان . [ت َپ ْ پ َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) دهي از دهستان باراندوزچاي است كه در بخش حومه ٔ شهرستان اروميه و در بيست و يك هزارگزي جنوب خاوري ...

ايلك تركمان  ايلك تركمان . [ ل َ ك ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) ايلك خان . رجوع به ايلك خان شود.

تركمان كندي  تركمان كندي . [ ت ُ ك َ ك َ ](اِخ ) دهي از دهستان بهي است كه در بخش بوكان شهرستان مهاباد و 8 هزارگزي خاور بوكان و هفت هزار و پانصد گزي شو...

سالم تركمان  سالم تركمان . [ ل ِ م ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) اسم او محمود بيك از مشاهير و معاريف تركمان است شخصي بسيار آرميده و خوشرفتار و مصاحب بود. بشعر شهرت ...

كلاته تركمان  كلاته تركمان . [ ك َ ت ِ ت ُ ] (اِخ ) دهي است از دهستان ربع شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافيايي ايران ج 9).

مقيمي تركمان  مقيمي تركمان . [ م ُ ي ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) ميرزا حسن بيگ شكراوغلي از شاعران قرن يازدهم هجري است . از اوست :مرا افتاد در دل آتش از جايي كه از ...

عليخان تركمان  عليخان تركمان . [ ع َ ن ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) وي شاعر و از نزديكان سلطان يعقوب خان تركمان (متوفي در سال 896 هَ . ق .) بوده است . (از الذريعه آق...

پيرعلي تركمان  پيرعلي تركمان . [ ع َ ت ُ ك َ ] (اِخ ) از تركمانان معاصر ميرزا شاهرخ . (حبيب السير چ خيام ج 3 ص 145).

خداي داد تركمان  خداي داد تركمان . [ خ ُ دِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) وي يكي از سرداران ظهيرالدين بابر است و چون در جنگ بين ظهيرالدين بابر و سلطان اوزبك خان شيباني ...

اعجم قلي تركمان  اعجم قلي تركمان . [ اَ ج َ ق ُ ي ِ ت ُ ك َ ] (اِخ ) شاعري است كه اصل وي ازشيراز است و در هندوستان بدنيا آمده است . صاحب مرآت الخيال آرد: شي...

فرزندان فتحعليشاه قاجار

فتحعلیشاه به هنگام مرگ شصت پسر داشت :

۱.شاهزاده محمد علی میرزا دولتشاه، متولد به تاریخ ۷ ربیع الثانی سال ۱۲۰۳ از زیبا چهره خانم گرجی بود و چون از مادری قاجار زاده نشد به ولایتعهدی نرسید .  دولتشاه حکومت کرمانشاه را داشت و نقش برجسته پیکر وی هنوز در بیستون موجود است . محمد علی میرزا در سال ۱۲۳۷ برای تصرف بغداد لشکر کشید ،  در همان سفر بیمار شد و  در ۳۴ سالگی در گذشت .  فامیل  دولتشاهی از نوادگان او هستند . دولتشاه شعر می سرود و تخلصش دولت بود . نام دولتشاه برگرفته از آن است .

۲.شاهزاده محمد قلی میرزا ملک آرا متولد به تاریخ ۲۲ رمضان سال ۱۲۰۳ از آسیه خانم دختر محمد خان قاجار قوانلو بود . محمد قلی میرزا شعر می سرود و خسروی تخلص می کرد . وفاتش در تهران و در سال ۱۲۸۹ در سن ۸۶ سالگی اتفاق افتاد . فامیل ملک آرا  کنونی از اعقاب وی هستند .

۳.شاهزاده محمد ولی میرزا متولد اول شوال سال ۱۲۰۳از بی بی کوچک خانم دختر صادق خان بروجردی بود . محمد ولی میرزا حاکم سمنان بود . وفاتش در سال ۱۲۸۱ در سن ۸۰ سالگی اتفاق افتاد . محمد ولی میرزا شعر میسرود و والی تخلص می کرد . خانواده های ولی میرزا و تاج بخش از اعقاب او هستند .                         

 

4.شاهزاده عباس میرزا نایب السلطنه  ، متولد به تاریخ 4 ذی الحجه سال 1203، از آسیه خانم دختر فتحعلی خان دوانلو و ولیعهد فتحعلیشاه بود . وی در جنگ ایران  روس در بین سال های 1218تا 1228 و 1241تا 1243 جنگید . وفات وی در سال 1249 و در سن 46 سالگی در خراسان اتفاق افتاد . او را در حرم اما رضا دفن کردند . از وی چهل و شش فرزند برجای ماند . برای اسامی آنان نگاه کنید به " فرزندان عباس میرزا "

 

5. شاهزاده حسینعلی میرزا فرمانفرما متولد به تاریخ 10 ذی الحجه سال 1203 ، از بدر جهان خانم دختر محمد جعفر خان عرب بود . پس از مرگ فتحعليشاه و به تحریک برادرش ادعای سلطنت کرد ،  در شیرزا تاج گذاری نمود و به نام خود سکه زد . پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه ، فرمانفرما را در برج نوش تهران زندانی کردند و اندکی بعد در سال 1251 در سن 48 سالگی در گذشت . فامیل فرمانفرمائی  از نوادگان او هستند .

 

6. شاهزاده حسنعلی میرزا شجاع السلطنه متولد در اول ذی الحجه سال 1204 از بدر جهان خانم و برادر تنی حسینعلی میرزا فرمانفرما و همایون سلطان خانم ، همدم السطنه و بیگم جان خانم بود . وی حکومت کرمان را داشت .پس از مرگ فتحعلیشاه فرمانفرما را تحریک به تصاحب تاج و تخت نمود . پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه جزو زندانیان قلعه اردبیل بود . پس از سلطنت ناصرالدین شاه آزاد شد و به تهران آمد . وفات وی در تهران و به سال 1281 در سن 77 سالگی اتفاق افتاد . شجاع السلطنه شعر می سرود و شکسته تخلص می کرد .

 

7. شاهزاده محمد تقی میرزا حسام السلطنه ، متولد به تاریخ 6 صفر سال 1206 از زینب خانم  خواهر علی خان بختیاری  و برادر تنی مریم خانم   بود .  در 18 سالگی حاکم بروجرد شد . وفات وی در سال 1266 و در سن 60 سالگی روی داد . حسام السلطنه شعر می سرود و شوکت تخلص می کرد .

 

8. شاهزاده علینقی میرزا رکن الدوله متولد 19 شوال شال 1207 از بیگم خانم دختر محمد صادق خان قزوینی و برادر تنی امام وردی میرزا و سلطان ابراهیم میرزا بود . پس از مرگ فتحعلیشاه از برادر خود ظل السلطان حمایت کرد و محمد شاه وی را در قلعه اردبیل زندانی کرد . در سال 1253 از آنجا گریخت و روسیه و عثمانی رفت . مرگ وی در سال 1288 در سن 81 سالگی روی داد . وی شعر می سرود و والا تخلص می کرد . قامیل والا از نوادگان او هستند .

 

9. شاهزاده شیخ علی میرزا شیخ الملوک متولد  به تاریخ ده رجب سال 1210 از مریم خانم دختر شیخعلی خان زند بود . پس از مرگ فتحعليشاه از برادر خود عليشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد و با به سلطنت رسیدن محمد شاه در قلعه اردبیل زندانی شد . وفات او در سال 1263 در سن 53 سالگی روی داد . وی شعر می سرود و شاهپور تخلص می کرد .

 

10. شاهزاده عليشاه میرزا ظل السلطان متولد به تاریخ 6 شعبان سال 1210 از آسیه خانم دختر فتحعلی خان دوانلو ،  در سال 1250و پس از مرگ فتحعليشاه در تهران با نام عادل شاه قاجار تاج گذاری کرد . 90 روز سلطنت کرد و با به سلطنت رسیدن محمد شاه در قلعه اردبیل زندانی شد . در سال 1253 همراه با رکن الدوله از انجا گریخت و به روسیه و سپس عثمانی رفت . علیشاه در شعر عادل تخلص می کرد . فامیل ظلی از نوادگان او هستند .

 

11. شاهزاده عبد الله میرزا دارامتولد به تاریخ 24 جمادی الاول سال 1211 از کلثوم خانم بود . عبدالله میرزا حکومت زنجان را داشت . عبد الله میرزا شعر می سرود و دارا تخلص می کرد . فامیل دارا از نوادگان او هستند.

 

12. شاهزاده امام وردی میرزا  ایلخانی متولد به تاریخ 14 شوال سال 1211 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق خان قزوینی و برادر سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود . وی پس از مرگ فتحعلیشاه ریاست سپاه علیشاه میرزا ظل السلطان ار در برابر محمد شاه بر عهده داشت . پس از سلطنت محمد شاه جزو یازده شاهزاده ای بود که در قلعه اردبیل زندانی شدند . در سال 1253 همراه ظل السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت . امام وردی میرزا شعر می سرود و داور تخلص می کرد . فامیل داوری  کنونی از نوادگان او هستند .

 

13. شاهزاده  محمد رضا میرزا متولد به تاریخ 3 ذی القعده سال 1211 از مریم خانم گرجی و برادر علی رضا میرزا بود . وی حکومت گیلان را داشت و از جمله دراویش نعمه اللهی بود . پس از چندی از حکومت عزل شد . وفات وی در سال 1287 و در سن 76 سالگی روی داد . محمد رضا میرزا شعر می سرود و افسر تخلص می کرد . خانواده افسر فعلی از نوادگان او هستند .

 

14. شاهزاده محمود رضا میرزا متولد به تاریخ 12 صفر سال 1214 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر تنی همایون میرزا ، احمد علی میرزا ، جهانشاه میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . تالیفات فروانی از وی به جا مانده است مانند : گشلن محمود که در شرح پسران و دختران و نوادگان فتحعليشاه قاجار ، مقصود جهان که در باره طوایف لرستان و سفینه المحمود در باره شعرای قاجاریه . محمود میرزا جزو زندانیان قلعه اردبیل بود . شاهزاده محمود میرزا در سال 1282 در تبریز و در سن 68 سالگی ( یابر طبق گفته آقای نوائی  در توضیحات کتال تاریخ عضدی  در سال 1277 و در سن 63 سالگی ) در گذشت .

 

15. شاهزاده حیدر قلی میرزا متولد به تاریخ 15 صفر 1214 از خیر النساء خانم دختر حسینقلی خان قوانلو بود . حیدر قلی میرزا شعر می سرود و خاور تخلص می کرد .

 

16. شاهزاده همایون میرزا  متولد به تاریخ 28 جمادی الثاتی سال 1216 از مریم خانم بنی اسرائیلی  و برادر تنی جهانشاه میرزا ، احمد علی میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود .وی با تنها دختر میرزا شفیع صدر اعظم ازدواج کرد و تمامی ثروت صدر اعظم را به ارث برد .  وفات وی در سال 1273 و در سن 57 سالگی در تهرن رخ داد . همایون میرزا شعر می سرود و حشمت تخلص می کرد .

 

17. شاهزاده الله وردی میرزا متولد 23 رمضان سال 1216 از نقیه بادام خانم بود . پس از مرگ فتحعليشاه از علیشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد و جزو شاهزادگان محبوس در قلعه اردبیل بود . در سال 1253 از قلعه فرار کرد و به بغداد و سپس استامبول رفت . وی شعر می سرود و بیضا و فیاض تخلص می کرد .

 

18. شاهزاده اسماعیل میرزا متولد 14 شعبان سال 1217 از زیبا چهره خانم ترکمان بود و پس از مرگ فتحعليشاه از عليشاه میرزا ظل السلطان حمایت کرد .

 

19. شاهزاده احمد علی میرزا متولد 6 شوال سال 1218 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر تنی جهانشاه میرزا ، همایون میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . در سال 1245 حاکم خراسان شد .

وی شعر می سرود و احمد تخلص می کرد . فامیل احمدی از نوادگان او هستند .

 

20. شاهزاده علیرضا میرزا متولد به تاریخ 6 ذی القعده سال 1218 از مریم خانم گرجی و برادر محمد رضا میرزا بود .وی تنها یک دختر داشت .

 

21. شاهزاده کیقباد میرزا متولد به تاریخ 19 صفر سال 1221 از شاه پسند خانم و برادر تنی کیکاووس میرزاو کیخسرو میرزا بود و پنج دختر داشت .

 

22. شاهزاده بهرام میرزا متولد به تاریخ 5 ربیع الاول سال 1221 از سکینه خانم و برادر هرمز میرزا بود وی با دختر لطفعی خان قاجار قوانلو ازدواج کرد .

 

23. شاهزاده شاهپور میرزا متولد به 13 صفر سال 1222از زیبا چهره خانم خواهر ناصر خان شیرکوهی و برادر تنی فرخ سلطان خانم بود . وی یک پسر و یک دختر داشت .

 

24. شاهزاده ملک قاسم میرزا متولد به تاریخ 2 جمادی الاول 1222از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار بود و برادی تنی ملک منصور میرزا بود .

 

25. شاهزاده  منوچهر میرزا متولد به تاریخ 4 جمادی الاول سال 1222از ستاره خانم بود . با دختر حسینقلی خان برادر فتحعليشاه ازدواج کرد وهفت فرزند داشت .

 

26. شاهزاده هرمز میرزا متولد به تاریخ 14 جمادی الاول سال 1222 زاده سکینه خانم و برادرتنی بهرام میرزا بود .

 

27. شاهزاده ملک ایرج میرزا متولد به تاریخ 1 جمادی الثانیه سال 1222 از شاه پری خانم و برادر سلطان مصطفی میرزا و جهان سلطان خانم بود . وی شعر می سرود و انصاف تخلص می کرد . شاهزاده جلال الملک ایرج میرزا نوه اوست .

 

28. شاهزاده کیکاووس میرزا متولد 18 شوال سال 1222 از پاشا خانم و برادر کیقباد میرزا و کیخسرو میرزا بود .

 

29. شاهزاده  شاهقلی میرزا متولد 11 محرم سال 1223 از خاتون جان خانم دختر ممد قلی خان زند  بود و نه فرزند داشت .

 

30. شاهزاده محمد مهدی میرزا متولد اول شوال سال 1223از مشتری باجی خانم و برادر تنی محمد امین میرزا ، محمد هادی میرزا ، حب نبات خانم ، مهر جهان خانم ، پاشا خانم و فرزانه خانم بود .

 

31. شاهزاده کیخسرو میرزا سپهسالار متولد به تاریخ 13صفر سال 1224 از پاشا خانم و برادر تنی کیقباد میرزا و کیکاووس میرزا بود . وی حکومت قم را داشت و عمارت دیوانی آن شهر از آثار اوست . از وی هشت فرزند به جا ماند .

 

32. شاهزاده کیومرث میرزا ملک آرا ملقب به ابولملوک متولد به تاریخ 25 جمادی الثانیه1224 از پاشا خانم بود . در زمان سلطنت ناصرالدین شاه لقب ملک آرائی یافت . وفات وی در سال 1289 در تهران و در سن 65 سالگی اتفاق افتاد .

 

33. شاهزاده جهانشاه میرزا متولد به تاریخ 25 رمضان سال 1225 از مریم خانم بنی اسرائیلی و برادر همایون میرزا ، احمد علی میرزا ، محمود میرزا ، ضیاء السلطنه خانم و سلطان بیگم خانم بود . مرگ وی در تهران و به سال 1251 در سن 26 سالگی اتفاق افتاد . جهانشاه شعر می سرود و جهان تخلص می کرد .

 

34. شاهزاده سلیمان میرزا متولد 14 رجب سال 1225  از جیران خانم ترکمان بود و با آقا بیگم دختر محمد حسین خان صد اصفهانی ازدواج کرد .

 

35. شاهزاده فتح الله میرزا شعاع السلطنه متولد به تاریخ 9 رجب سال 1226 از فاطمه خانم و برادر فخر الدوله خانم ف تاجلی بیگم خانم و والیه خانم بود . مادر مظفرالدین شاه دختر وی بود . شعاع السلطنه در سال 1252 به حکومت همدان رفت . وفات وی در سال 1286 و در سن 60 سالگی اتفاق افتاد .

 

36. شاهزاده ملک منصور میرزا متولد به تاریخ 22 رجب سال 1226از بیگم خانم دختر امامقلی خان افشار و برادر ملک قاسم میرزا بود . شاهزاده ملک منصور میرزا فرزندی نداشت .

 

37. شاهزاده  بهمن میرزابهاء الدوله متولد به تاریخ 23 شوال سال 1226 از  گلبدن خانم خازن الدوله و برادر سیف الله میرزا بود . در سال 1252 به حکومت کاشات رفت و در سال 1254 به جای احتشام الدوله حاکم یزد شد .

 

38. شاهزاده سلطان محمد میرزا سیف الدوله متولد به تاریخ 26 جمادی الاول سال 1228 از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سلطان احمد میرزا عضد الدوله ، فرخ سیر میرزا ، شیرین جان خانم ، مرصع خانم و شمس الدوله خانم بود . در 12 سالگی حاکم اصفهان شد و پس از مرگ فتحعلی شاه با طاووس خانم به عراق رفت . سیف الدوله فرزندی نداشت .

 

39. شاهزاده سلطان ابراهيم میرزا متولد به تاریخ 11 ذی القعده سال 1228 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق ان قزوینی ، برادر امام وری میرزا و علینقی میرزا بود . وی با دختر حسینقلی خان قاجار ایروانی ازدواج کرد .

 

40. شاهزاده سلطان سلیم میرزا متولد 11 ذی القعده سال 1228 از جیران خانم ترکمان و برادر سلیمان میرزا بود .

 

41. شاهزاده سلطان مصطفی میرزا متولد 26 شوال سال 1228 از شاه پری خانم و برادر ملک ایرج میرزا و جهان سلطان خانم بود .

 

42. شاهزاده سیف الله میرزا متولد 14 رجب سال 1229 از گلبدن باجی خازن الدوله و برادر بهمن میرزا بود . در سال 1252 به حکومت سمنان و در سال 1271 به جکومت قزوین رفت . خجسته خانم تاج الدوله نخستین زن عقدی ناصرالدین شاه فرزند او بود .

 

43. شاهزاده یحی میرزا متولد اول محرم سال 1233از بیگم خانم دختر حسینقلی خان افشار و برادر حسینقلی خان ، زکریا میرزا ، سارا سلطان خانم ، قيصر خانم و  بدر جهان خانم ماه باجي .

 

44. شاهزاده محمد امین میرزا متولد 10 ربیع اثانی سال 1234از مشتری باجی خانم برادر محمد مهدی میرزا ، محمد هادی میرزا ،  حب نبات خانم ، پاشا خانم ، مهر جهان خانم و فرزانه خانم .

 

45. شاهزاده سلطان حمزه میرزا متولد 21 رمضان سال 1234.

 

46. شاهزاده فرخ سیر میرزا نیر الدوله متولد به سال 1234از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سیف الدوله ، عضد الدوله ، شیرین جهان خانم ، شمس الدوله و مرصع خانم بود .

 

48. شاهزاده سلطان احمد میرزا عضد الدوله متولد به تاریخ 19 ذی القعده سال 1234 از طاووس خانم تاج الدوله و برادر سیف الدوله ، عضد الدوله ، شیرین جهان خانم ، شمس الدوله و مرصع خانم  بود . وفات وی در سال 1319 و در سن 85 سالگی اتفاق افتاد . تاریخ عضدی  از تالیفات اوست . فامیل عضدی و عضدی قاجار از نوادگان او هستند .

 

49. شاهزاده طهمورث میرزا متولد به تاریخ 17 جمادی الاول سال 1235 .

 

50. شاهزاده صاحبقران میرزا از آلاگوز خانم بسطامی بود .

 

51. حسینقلی میرزا ملقب به جهانسوز میرزا امیر نویان متولد به سال 1238 از بیگم خانم دختر حسینقلی خان افشار برادر یحی میرزا ، زکریا میرزا ، سارا سلطان خانم ، قيصر خانم و  بدر جهان خانم ماه باجي بود . وفات وی در سال 1318 و در سن 70 سالگی اتفاق افتاد . وی فرزندی نداشت .

 

52. شاهزاده محمد هادی میرزا متولد به سال 1338 از مشتری باجی و برادر محمد مهدی میرزا ، محمد امین میرزا ، حب نبات خانم ، پاشا خانم ، مهر جهان خانم و فرزانه خانم بود . محمد هادی میرزا پس از مرگ پدر مسئولیت آرامگاه وی را بر عهده گرفت و در قم ماند . در اواسط دوران ناصری در گذشت . او فرزندی نداشت .

 

53. شاهزاده پرویز میرزا نیر الدوله از بیگم خانم دختر حاجی الیاس خان بود و در سال 1305 در گذشت .

 

54. شاهزاده علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه در سال 1243 متولد شد و مادرش گلپری خانم گرجی و برادرانش عباسقلی میرزا و نور الدهر میرزا بودند . از علیقلی میرزا تالیفاتی فراوانی به جای مانده مانند اکسیر التواریخ و کتابی درباره تنجیم  . پس از گشایش دارالفنون به ریاست آنجا برگزیده شد . در سال 1298 در سن 55 سالگی در گذشت .

 

55. شاهزاده عباسقلی میرزا متولد در سال 1245 از گلپری خانم گرجی و برادر علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه و نوالدهر میرزا بود .

 

56. شاهزاده کامران میرزا متولد به سال 1245از ننه خانم مهد علیا و برادر اورنگ زیب میرزا ، بزم آرا خانم و خرم بهار خانم بود .

 

57. شاهزاده اورنگ زیب میرزا متولد به سال 1247 از ننه خانم مهد علیا و برادر کامران میرزا ، بزم آرا خانم و خرم بهار خانم بود .

 

58. شاهزاده سلطان جلال الدین میرزا از  هما خانم (ترکمان) بود . در سال 124۷ به دنیا آمد و در سال 128۹ از دنیا رفت و نامه خسروان از تالیفات اوست . وی شعر می سرود و جلال تخلص میکرد و از جمله اعضای فراموشخانه ملکم بود .

 

59. شاهزاده امان الله میرزا  از سلطان خانم دختر الله قلی خان قاجار بود .

 

60. شاهزاده سلطان حسین میرزا .

  ادامه دارد....

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دانستنیهای عمومی رایانه یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ ۹:۲۲ قبل از ظهر

 


نرم افزارهای میکرو سافت
        میکروسافت آفیس
                         میکروسافت اکسل
                                  آموزش مقدماتی
                                  برنامه نویس در محیط اکسل
                                  سئوالات متداول

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

دستاوردها و نتایج اجرای طرح s5 و نظام آراستگی شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۳۹ بعد از ظهر

 

اجرای طرح موجب :

1-  اصلاح چیدمان اداری و بازنگری مجدد در واحدهای تابعه و اداره کل گردید.

2-  پاکسازی و نظافت و تمیزی محیط کار کارکنان گردید.

3-  نظم و انضباط در واحدهای تابعه گردید.

4-  زیبا سازی محیط کار کارکنان شد.

5- بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگی گردید.

6- آسان شدن و کم زحمت شدن کارها شد.

7- کاهش اشتباهات و دوباره کاریها گردید.

8- بهبود در روابط کارکنان گردید.

9- افزایش راندمان و کارایی در واحدهای سازمانی گردید.

10- کاهش هزینه های انجام کار گردید.

11- کاهش زمان انجام کارها شد.

12- از همه مهمتر موجب افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات از سازمان شد.

13- زمینه سازی لازم جهت فرهنگ سازی نظام آراستگی گردید.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

اطلاعات عمومی و دانستنیها شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۳۷ بعد از ظهر

مدیریت و تشکیلات کارگاهی شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۶ بعد از ظهر
سمینار آشنائی با بازار سهام ایران، فارکس وتحلیل تکنیکال
                 صفحه نخست         مدیروبلاگ            تماس باما           پست الکترونیک      خدمات آموزشی         خدمات نرم افزاری         
درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
        شامل دو بخش عمده میباشد:
              الف: کنترل و برنامه ریزی پروژه : در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی و براورد زمان مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد.به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه،طرح و پروژه ، انواع قراردادها ، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی ، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه ، چگونگی خرد کردن یک پروژه ، ایجاد شبکه،تخصیص و تسطیح منابع ، انواع شبکه ها مانند  CPM ،PERT، GERT   و حتی حل الگوریتمهای مختلف و ... را بر اساس استانداردهای PMBOK و یا ... بیاموزید. 
               ب- مدیریت کارگاهی:  در قسمت مدیریت کارگاهی ... ادامه مطلب ضمنا فراموش نکنید که مدیریت اداری کارگاه یکی از اصلیترین قسمت دانش در این رشته است، که نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالائی دارد که شامل مسائل حقوق و دستمزد و انگیزش و ... میباشد.
       مقدمه و معرفی درس مدیریت تشکیلات کارگاهی: 
          
الف- کنترل پروژه:
                         
       معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه                                  
      
RPSM یا برنامه ریزی منابع 
       استاندارد های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 
       تکنیکهای تجزیه و تحلیل دربحث برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل:                                 
           
تکنیک ساختار شکست کار (WBS )                                          
                   نمونه هائی عملی از ساختار شکست کار ( WBS ) دریک پروژه                                                                
                         1- ساخت واگن حمل سوخت ( PCWBS )  
                                 ۲- ساختار عملیات (FWBS)
                                      
            کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok برای WBS                       
        استرالوژی (یافتن موقعیتهای سودآور و بهترین زمان اجرای پروژه به کمک پدیده های نجومی)                          
        فرهنگ لغات و واژگان مدیریت پروژه ( Construction Management Glossary }( En to En       
        منابع و مطالب مورد مطالعه در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه                                                
        کتاب الکترونیکی استاندارد Pmbok
                        
        کتابها، چزوات، نشریات، سایتها و ... در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل پروژه                         
        دانلود کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان                      
       
 نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه:                                        
             
برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار MSP همراه با مورد كاوي يك پروژه كاربردي  
             برنامه ريزي و كنترل پروژه كاربردي با نرم افزار کاربردی Primavera همراه با یک مورد عملی 
     سئوالات امتحانی درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی
     سرفصل درس مدیریت تشکیلات کارگاهی- رشته مهندسی معماری

   اصطلاحات مدیریت پروژه شامل: (تعریف پروژه - مشخصه پروژه - مدیریت پروژه - مراحل اصول مدیریت پروژه - بخش های اصلی پروژه - سازمان پرژه - مراحل زمانی پروژه - سرفصل مطالب تاریخچه برنامه ریزی و زمانبندی - شبکه ساده گانت و شبکه با مقیاس زمانی - رسم شبکه ای مسیر بحرانی CPM- قانون مورفی - قانون پارکینسون - وظایف مدیر پروژه - شبکه های گرهی - زمانهای معمولی و فشرده برای اجرای پروژه - ضریب زاویه هزینه - موازنه زمان، هزینه - تخصیص منابع - روشهای تسطیح منابع( روش برگس و ...) - کنترل هزینه - شبکه های دارای فعالیت احتمالی GERT -  شبکه های دارای زمان احتمالی PERT - سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه PMIS - برنامه ریزی بر اساس روش PN  اصول تدوين گزارشات وضعيت پروژه و ...)               ادامه مطلب  
ب - مبانی مدیریت کارگاهی:
                   
     اصطلاحات و واژه ها: (کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، بازرس فنی، شرکت ثالث، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، پیمانکار مدیریت، پیمانکار، مهندس طراح، دستگاه نظارت، قرارداد، ناظر مقیم، کارگاه، صورت وضعیت موقت، صورت وضعیت قطعی، تحویل موقت، تحویل قطعی، تعلیق، تعدیل، دستور کارطرح ها و ...) 
     تقسیم بندی طرح ها                   
          • انواع طرح ها از نظر ماهیت:                     
                ۱- طرح های انتفاعی: طرحهایی هستند که پس از بهره برداری و بعداز مدتی سود می دهند که باید از محل سود آن به خزانه باز پرداخت گردد . مطابق ماده 32 قانون برنامه و بودجه بصورت وام تلقی می شود که بایداز محل سود آن به خزانه بازپرداخت گردد.                       
                ب- طرحهای غیرانتفاعی : طرحهایی هستند که پس از بهره برداری ، سود ده نیستند و فقط برای افزایشرفاه جامعه و یا نگهداشتن رفاه جامعه در همان سطح موجود ، اجرا می گردندمانند: مدرسه ، جاده سازی                               
                ۲- طرح های عمرانی:
            
   ۳- طرح های مطالعاتی:یک دسته ازطرحهای مطالعاتی ، مقدمه ای یا پیش زمینهای برای اجرای طرحهای انتفاعی وغیر انتفاعی هستند . مثلا" طرح احداث راه آهن شهری تهران کرج ( یک طرح انتفاعی ) ابتدا نیاز به مطالعه ، عکس هوایی و.....دارد . دسته دوم : ازطرحهای مطالعاتی ، مستقل هستند و منجر به اجرای طرحهای انتفاعی و غیرانتفاعی نمی شوند مثلا" : بررسی تاثیر آموزش معلمان بریادگیری دانش آموزان                    
     • انواع طرح ها از نظر اهمیت:                                 
            الف-  طرح های استانی و منطقه ای                            
            ب- طرح های ملی طرح مورد آمادگی 
     • اندیشه نهائی مراحل کلی طرح: 
            الف- مرحله مطالعاتی و طراحی: عمدتا بوسیله مهندس مشاور انجام میگیرد.  
            ب- مرحله اجرائی: توسط پیمانکار انجام میگیرد.  
      مراحل اجرای طرح : 
             مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح شامل:                                                               
                     الف- مطالعات شناسایی طرح                                     
                     ب- تهیه طرح مقدماتی                                                           
                     ج- ارائه گزارشات توجیهی شامل:
                                           
                             ۱: تطبیق زمین با سند مالکیت                                
                                     ۲- وضع زمین از نظر شیب بندی و طبقات زمین                                                               
                                     ۳- وضع ورودی و خروجی زمین                                                      
                                     ۴- بررسی فواصل زمین تا انشعابات اصلی برق، گاز، آب و ...                     
                                     ۵- بررسی عوارض زمین   
                                     ۶- وضع زمین از نظر ساختمانهای موجود و حصارکشی و ...               
                                     ۷- سبک معماری                                            
                                     ۸- وضعیت مصالح موجود در محل                                                             
                                     ۹- شرائط و وضعیت جوی منطقه                                                
                                    ۱۰- بررسی سطح آبهای زیرزمینی و جاری
                                    ۱۱- بررسی آثار باستانی احتمالی                                    
       • مرحله دوم : مطالعات تفضیلی طرح :                                           
                 الف- تهیه نقشه های تفصیلی که سبک معماری بر اساس سه اصل:                        
                   ۱- سبک معماری منطقه و محل            
                         ۲- مصالح موجود و قابل دسترس 
                         ۳- موقعیت جغرافیائی آب و هوای منطقه
                 
                  ب- تهیه اسناد و مدارک مناقصه  
        مرحله سوم : اجرای طرح :                                   
                  - ارجاع کار به پیمانکار                           
                        - انعقاد قرارداد پیمانکاری      
                        - عملیات اجرایی                                   
                        - تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها                        
         مرحله چهارم: پایانی یا اختتام                                                   
                   - تحویل موقت                                                  
                        - تحویل قطعی مراحل اجرای پروژه های صنعتی   
    1. مطالعات مقدماتی طرح :                 
            الف – مطالعات شناسایی طرح.             
                 ۱ - تهیه طرح مقدماتی ( طراحی مهندسی اصولی یا پایه بوسیله شرکت مشاور  basic
design   
                      ۲- مطالعات تفصیلی طرح :detailed design
               
                      ۲-۱ - تهیه نقشه های تفصیلی.                    
                      ۲-۲ - تهیه اسناد و مدارک مناقصه.        
                3.اجرای طرح :         
                        الف- ارجاع کار به پیمانکار(مجری طرح بامناقصه پیمانکار عمومی و اصلی راجهت اجرا در سه بخش E.P.C تعیین می کند).                        
                         ب- انعقاد قرارداد پیمانکاری با پیمانکارعمومی و اصلی(مسولیت،مدیریت،کنترل وهماهنگی کلی). 
                         ج- عملیات اجرایی(پیمانکار اصلی هرکدام از بخشهای E.P.Cرابه یک پیمانکار می دهد).                  د- تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها.           
                          ه- تحویل موقت.                 
                          و- تحویل قطعی.مطالعات شناسایی طرح    ( prefeasibility  )        
                        •تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف.      
                                •شناخت اعضای تشکیل دهنده طرح.  
                                •داده ها و ستاده ها و امکانات فنی و اجرایی طرح.                               
                                •حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی).                       
                                •طول مدت اجرای طرح.  مرحله امکان سنجی       
                                •تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و  توجیه فنی،مالی،اقتصادی،انتخاب فن آوری،قیمت تمام شده محصول،مکان یابی،مدت اجراء،سودآوری وتوجیه اجتمایی  و  زیست محیطی  طرح.   در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح توسط کارفرما می شود.تهیه طرح مقدماتی basic design                                                                                 •پس از تصویب گزارش شناخت طرح است.              
                                •طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود(کارفرما می تواند طرح مقدماتی را باقرارداد به یک شرکت مهندس مشاور احاله کند).            
                                •تحقیقات و بررسی هاوآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح وانجام مطالعات برای گزینه یابی،انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن است.                                  
                                •این مرحله طراحی مهندسی اصولی یا پایه نام دارد و دارای اهمیت و دانش فنی بالایی است.                                      
                                •کارفرما قبل از تهیه طرح مقدماتی ،مجری طرح (ناظرعالی طرح)  که در طرحهای نوع اول باید حقوقی باشد،تعیین می کند. 
                  امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی:        
                    1-بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه .    
                          2-تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه.      
                          3-مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه ها.  
                            مطالعات تفصیلی طرح    detailed project                      
                               •پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی و برای تهیه طرح نهایی است.                          
                                         •بررسی . تحقیق . کاوش سطحی  و زیر سطحی.  نقشه برداریها. طراحی های دقیق.      
                                         •آزمایش های لازم به منظور تعیین  مشخصات فنی  و مقادیر دقیق کار و برنامه زمانی  اجرای کار.
                                         •منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح.
                                   
     •تهیه اسناد ومدارک مناقصه :                            
             ۱. شرایط عمومی و خصوصی.       
             2. مشخصات فنی عمومی و خصوصی.      
             3.  مقادیر کار و   برآورد هزینه اجرایی طرح   بر اساس آخرین فهرست بهاء
 
      اجراي طرح 
              •ارجاع کار به پیمانکار.                         
              •انعقاد قرارداد پیمانکاری. 
              •عملیات اجرایی.         
              •تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها.
              •تحویل موقت.                           
              • تحویل قطعی. 
      برنامه ریزی و اجرای یک طرح تجاری
    • قوانین و مقررات، آئین نامه ها، دستورالعملها و ... 
پیمان:
                  
      شرایط عمومی پیمان  
            عوامل پیمان:کارفرما، مجری طرح، مدیریت طرح، مشاورت طرح، مهندس ناظر، بازرس فنی، شرک ثالث، 
     • پیمانکار: ( مدیران پروژه، رئیس کارگاه، سرپرست کارگاه، کارگران و ... )شرایط خصوصی پیمان(نمونه)
      اصلاحیه شرایط عمومی پیمان
             نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان
             آئین نامه مستند سازی 
              سیستم اطلاعات مدیریت پروژه- PMIS 
      قراردادها
              قوانین حاکم بر قراردادها
              نحوه انتخاب لیست پروژه و قرارداد 
      • روند اجرای قراردادها:
           قرارداد و شرایط پیمان - مناقصه و مزایده - روند برگزاري مناقصات -دستورالعمل نحوه تنظیم پیمان - دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای مدیریت ارائه خدمات - بخشنامه های فهرست بها ـ ماشین آلات ساختمانی - قانون برگزاري مناقصات- قانون برگزاري مناقصات - نحوه ثبت شركتها - دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده درصندوق‌هاي زمين و ساختمان -  قرارداد -  معرفي روش هاي برنامه ريزي شبكه -  فهرست بهاء و تعدیل -  حفاظت و ایمنی در کارگاههای ساختمانی - ‌معیارهای موفقیت در پروژه های BOT  اصل كار تيمي - چگونگی احداث تونل ونگهداری آن _ تجهیز و برچیدن کارگاه  _ آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین -  آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی _ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی  _ ایمنی _ کنترل پروژه _ ایمنی ساختمان در برابر آتش -  چگونگی خرید کالا مورد نیار در بورس  - آئين‌نامه معاملات- شركتهاي سهامي مديريت توليد برق - آيين‌نامة معاملات در شرکت  بورس اوراق بهادار تهران - دستورالعمل پذیرش کالا در بورس کالای ایران
        انواع قراردادهای پیمانکاری:
            الف- دو عاملی (کارفرما، پیمانکار)
                  ۱- روش کلید در دست
                  T.K- ۲- روش
                  E.P.C- ۳- روش طرح و ساخت D.B 
             ب- سه عاملی (کارفرما، مشاور، پیمانکار)مشاوران 
       • انواع دستگاه مشاور: 
                 الف - مشارین مطالعاتی 
                  ب- مشاورین اجرائی  ( آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران ، مهندسین مشاور و نحوع تعیین دستمزد ،بند ۵ ماده ۲۹ مشاوران ،     پیمانکاران ( آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، دستورالعمل نحوه ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری، مبانی محاسبه حق الزحمه مشاوران ، بند ج ماده ۱۲ ارزیابی پیمانکاران ، بند الف ماده ۲۶ ، لیست بلند و کوتاه
        برگزاری مناقصه و مزایده (انواع معاملات بر اساس نصاب معاملات ،مراحل انعقاد قرار داد، مناقصه، انواع مناقصات، 1- مناقصه آزاد و عمومی - 2- مناقصه محدود - 3- ترک مناقصه ( ترک تشریفات )، نحوه آگهی در مناقصات، کمسیون مناقصه، اجرای نظر کمسیون مناقصات، اسناد مناقصه، مزایده، فراخوان، شرایط عمومی شرکت کنندگان، موضوع مزایده، برنده مزایده، مناقصات و مزایده اجرای کار و خرید، تعریف پروژه در مناقصه و مزایده در یک کار اجرائی،  فرم پیشنهاد قیمت  قانون برگزاری مناقصات: 
       • تعاریف:  مناقصه – فرایندی است رقابتی  برای تامین کیفیت مورد نظر که در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود. 
               طبقه بندی معاملات: 
                          1- معاملات کوچک 
                          2- معاملات متوسط
                          3- معاملات بزرگ 
                طبقه بندی انواع مناقصات:
                          1- مناقصه یک مرحله ای 
                          2- مناقصه دو مرحله ای 
                 مناقصات از نظر روش دعوت:
                          مناقصه عمومی  
                          مناقصه محدود 
                           ترک تشریفات  
                اعضای کمیسیون مناقصه: 
                          1- رییس د ستگاه
                          2-ذی حساب دستگاه
                          3- مسئول فنی دستگاه ) 
                 وظایف کمیسیون مناقصه:  
                          1- تشکیل جلسات کمیسیون 
                          2- بررسی پیشنهادها (ارزيابي شكلي.كفايت اسناد )  
                          3-ارزیابی وتعيين پیشنهادهاي قابل قبول 
                          4- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی(در دو مرحله اي)  
                          5- تعیین برندگان اول و دوم 
                          6- تنظیم صورت جلسات مناقصه 
                          7- تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه 
                 فرایند برگزاری مناقصات:  
                          1- تامین منابع مالی 
                          2- تعیین نوع مناقصه  
                          3- تهیه اسناد ومدارك پيمان  
                          4- ارزیابی کیفی مناقصه گران    
                          5- فراخوان مناقصه  
                          6- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد  
                ارزیابی کیفی مناقصه گران:    
                           تضمین کیفیت خدمات و محصولات  
                           داشتن تجربه و دانش درزمینه موردنظر  
                           حسن سابقه 
                            داشتن پروانه کار یا کواهینامه صلاحیت
                            توان مالی 
                 مراحل ارزیابی کیفی
                             تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیار 
                             تهیه اسناد ارزیابی  
                             دریافت،تکمیل وارسال اسناد ارزیاب 
                              ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک ورتبه بندی آنها  
                              اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرما وامتیازات و رتبه بندی آنها (تهیه لیست کوتاه)  
                             مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
                                معیار های اصلی انتخاب پیمانکاران(براساس آئین نامه ،س.م.و.ب.ک) 
                                  1 – سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار.  
                                             2- داشتن تجهیزات وماشین آلات آماده بکار و یادر دسترس.   
                                             3- مدیریت کار آمد و سیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار.    
                                             4- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.     
                                             5- قدرت مالی و پشتیبانی. 
                                             6- نظام کیفی انجام کار.   
                                            7- بومی بودن پیمانکاروداشتن تجربه در محل اجرای پروژه. 
                                            8- حسن سابقه درکارهای قبلی وفقدان سوء پیشینه حرفه ای.   
                                            9- خلاقیت ها و نوع آوریها در کارهای مشابه. 
                ترتیب تهیه و تسلیم  پیشنهادها  
                              تهیه وتکمیل اسناد و پشنهادها   
                              تسلیم  پیشنهاد ها در مهلت مقرر   
                              دریافت رسید تحویل  پیشنهادها      
                              مهلت قبول  پیشنهادها(10 روز تا30 روز)  
                 شرایط تسلیم و تحویل  پیشنهادها   
                               هرمناقصه گر یک  پیشنهاد   
                                       پاکت الف  شامل تضمین   
                                       پاکت ب شامل پیشنهاد فنی بازرگانی
                                       پاکت  ج   شامل پیشنهاد قیمت   
                               پاکت ها باید لاک ومهر شده باشد      
                               دریافت ،ثبت و صیانت تا جلسه بازگشایی   
                               خواستن توضیح در صورت ابهام  
                               تشکیل جلسه توضیح اسناد در صورت ضرورت (همه) 
                               ارزیابی فنی بازرگانی خاص مناقصات دو مرحله ای است  
                               ارزیابی کیفی و فنی است  
                               ارزیابی توسط کمیته فنی انجام می شود  
                               پاکت های قیمت آنهایی که  امتیازفنی  آورده اند گشوده  می شود 
                               ارزیابی مالی با ذکر نحوه تاثیر گئاری ارزیابی بازرگانی  
                               تفاوت قیمت برنده اول و دوم نبایدازمبلغ تضمین بیشترباشد
                  مناقصه در شرایط زیر تجدید می شود: 
                                کم بودن تعداد مناقصه گران  
                                امتناع برنده اول و دوم از انعقاد قرارداد  
                                پایان مدت اعتبار  پیشنهادها 
                                رای هیات رسیدگی به شکایات  
                                بالا بودن قیمت هامناقصه در شرایط زیر لغو می شود:  
                                نیاز به کالا یا خدمات برطرف شده باشد   
                                تغییرات زیادی در پیمان لازم باشد       
                                پیشامد های غیرمتعارف رخ بدهد     
                                رای هیات رسیدگی به شکایات  
                                تبانی بین مناقصه گران      
                                تجدید و لغوباید به اگاهی برسد
                   مراحل انعقاد قرارداد:  
                               تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح توسط مشاور 
                               تصویب توسط دستگاه اجرایی       
                               تکثیر اسناد متاقصه              
                               دعوت از  پیمانکاران برای شرکت درمناقصه      
                               تسلیم قیمت و ضمانت نامه شرکت در مناقصه  
                               انتخاب  پیمانکار            
                               انعقاد قراردادبا پیمانکار       
                               تحویل ضمانتنامه انجام تعهداسناد مناقصه     
                               دفترچه توافقنامه         
                               دعوت نامه شرکت در مناقصه   
                               دفترچه شرایط عمومی      
                               دفترچه شرایط خصوصی    
                               دفترچه فهرست بها و ریز مقادیر    
                               دفترچه مشخصات فنی       
                               نقشه های اجرای کار                   
                               بخشنامه های سازمان م. و.ب. ک      
                               فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه  
                                کلیه نظرات کارفرما راجع به نحوه انجام کاروجدول زمانبندی
        • انواع روشهای انجام کارهای اجرائی 
                   1- روش امانی  
                   2- روش پیمانی شامل:
 
                        الف- روش انجام مناقصه 
                                ب- ترک تشریفات    
                                ج- استعلام بها د- فاکتوری یا کاست بلاس   
                  3- روش موافقت نامه مدیریت   
                  4- روش دستمزدی         
                  5- قیمت مقطوع        
                  ۶- متر مربع یا واحد کار       
                  7- درصدی اعتبارات پروژه ها شامل:
    
     قانون محاسبات                
     خارج از قانون محاسبات
     مناقصه گر و شرایط عمومی وی 
متره - برآورد: 
       فهرست بها( فهرست بهای پایه رشته ابنیه ۸۹- فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی ۸۹ - ، فهرست بها راه و باند 88 ، فهرست بها تاسیسات مکانیکی ۸۹ ، فهرست بهای واحد پایه رشته ژئوتكنیك ، فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها  ، فهرست آبياري‏وزهكشي 88 ، فهرست بها سدسازي 88 ،  فهرست بها شبكه‏جمع‏آوري‏ و انتقال‏فاضلاب 88 ، فهرست انتقال و توزيع آب روستايي 88 ، فهرست بها آبياري تحت فشار 88 ،  فهرست بها آبخيزداري و منابع طبيعي 88 ، فایل اکسل فهرست بها چاه 88 ، فهرست بها توزیع آب 88 ، فایل اکسل فهرست بها خطوط‏ انتقال‏آب 88 ، فهرست بها راهداري 88 ، فهرست بها ساخت و ترميم قنات)

    نظامهای حقوقی و قوانین

خرید 
         اجرای کار 
                مهندسی 
                     خدماتی 
فیلمها و نوارهای صوتی کنترل پروژه ، پروژه های مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشجویان، پروژه های اصول سرپرستی دانشجویان و ...(مخصوص اعضاء)        ادامه مطلب 

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

 
درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی  شامل دو بخش عمده می باشد:  الف- کنترل و برنامه ریزی پروژه: کنترل و برنامه ریزی پروژه در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد.به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه،طرح و پروژه ، انواع قراردادها ، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی ، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه ، چگونگی خرد کردن یک پروژه ، ایجاد شبکه،تخصیص و تسطیح منابع ، انواع شبکه ها مانند  CPM ،PERT،GERT  و حتی حل الگوریتم های مختلف  و ... را بیاموزید.  ب- مدیریت کارگاهی:  در قسمت مدیریت کارگاهی ... ادامه مطلب منا فراموش نکنید که مدیریت اداری کارگاه یکی از اصلیترین قسمت دانش در این رشته است، که نیاز به تخصص و تجربه بسیار بالائی دارد که شامل مسائل حقوق و دستمزد و انگیزش و ... میباشد.   ادامه مطلب

لطفا در صورتی که مایلید نظرات گرانبهای شما بصورت مستقیم به پست الکترونیکی ارسال شود، جعبه متنی زیر را تکمیل فرمائید. سپاسگزارم   

پست الکترونیک     
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    
                        
                           
 
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

آشنائی با مفاهیم 5S شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۴ بعد از ظهر

5 S خلاصه عبارات Seiri ( سازماندهي ), Seition ( نظم و ترتيب ), Shitsuke (انضباط), Seiso (پاكيزه سازي) و Seiketus  (استانداردسازي) مي باشد. 5 S نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است. نتايجي كه معمولاً با استفاده از اين روش حاصل مي گردد را مي توان به اختصار به پيشگيري از حوادث , كاهش وقفه كاري , كنترل عمليات توليد و افزايش بهره وري در محيط كار عنوان نمود. بطور كلي هدف نهايي 5 S پيشگيري از اتلاف است. عليرغم اينكه سيستم 5 S به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نيز خيلي ساده به نظر مي آيد ولي عموماً سازمانها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند. دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد. در واقع تحقق 5 S از آن رو دشوار است كه مديران و پرسنل اجرايي از اهداف و ماموريتهاي آن بصورت صحيح اطلاع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5 S و تدارك بستر مناسب براي انجام آن تا زماني كه اصول آن به خوبي شناخته نشده كاري بسيار دشوار است. به همين خاطر به منظور آشنايي مختصر مديران با اين روش هر يك از اين اصول به اختصار معرفي مي گردند.

1) سازماندهي ( Seiri )
سازماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان جهت نيل به اهداف. از ديدگاه 5 S سازماندهي به معناي تشخيص ضرور از غير ضرور , اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويتها براي رهايي از غير ضروريهاست. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:

• دور ريختن اشيايي كه به آنها نياز نداريد ( جمع آوري و بايگاني مناسب روزنامه ها و صورتجلسات ... ).
• رفع عيوب و خرابيها ( تعمير ملزومات اداري , تجهيزات فني و خودروهاي مورد استفاده... ).
• مبارزه با علل آلودگيها ( استفاده از دستگاههاي تهويه مطبوع , ممنوع كردن كشيدن سيگار در محل كار , حمل و نقل مناسب غذا , استفاده بهداشتي از ذخيره آب... ).
• بازبيني پوششها و محفظه ها به منظور پيشگيري از علل آلودگي ( بسته بندي مناسب قطعات در انبار , استفاده از درزگير در پنجره ها و درپوش براي فاضلابها... ).
• تميز كردن محل كار ( شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده , نظافت در انبار , جمع آوري روغنهاي مستعمل... ).
• جلوگيري از آلودگيهاي كف سالنها (شستشوي منظم سالن تعميرگاه , مشبك نمودن جايگاههايي كه آلوده كننده هستند مثل تعويض روغني و نقاشي... ).
• حذف آلودگيهاي گرد و غبار ( استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن تعميرگاهها , استغاده از فيلترهاي صافي هوا... ).
• سازماندهي انبارها ( استفاده از سيستمهاي نوين انبارداري... ).
 

2) نظم و ترتيب ( Seito )
نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد. نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز , بدون انجام جستجوهاي بيهوده. هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار , در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد , محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدين منظور بايد همه وسايل مورد نياز را دقيقاً شناسايي كرده و كاركرد هر يك از آنها را نيز مشخص نماييم. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• اشيايي را كه غالباً استفاده مي كنيم , در محل كار قرارداده يا با خود حمل كنيم. ( نصب ابزار آلات بر روي بوردهاي مخصوص در تعميرگاهها , تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري... )
• اشيايي را كه به ندرت استفاده مي كنيم , در جايي دور از دسترس قرار دهيم. (استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد... )
• اشيايي را كه استفاده نمي كنيم دور بريزيم( دور ريختن برگهاي زائد... ).
• استقرار هر چيز در جاي مشخص و مخصوص به خود ( استفاده از فايلها و قرار دادن ملزومات اداري در جاي خود , استقرار ابزار آلات و تجهيزات در جاي مناسب در تعميرگاهها پس از استفاده... ).
• آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان ( يافتن سوابق از بايگاني , سهولت دسترسي به ابزار در تعميرگاه... ).
• علامت گذاري محدوده ها و محل استقرار اشياء ( نشانه ها و علائم مربوط به تعميرات در سالن تعميرگاهها , مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت ).
• نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب... ).
• طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن , طراحي زيبا و خوانا بودن... ).
• استقرار كاركردي مواد , قطعات در قفسه ها و نظم بخشي به ابزارها و تجهيزات.
( جدا نمودن قطعات معيوب از بقيه در انبارها , چيدن قطعاتها در پالتهاي انبار مطابق با اصول انبارداري , استفاده از سيستم fifo )

3) پاكيزه سازي ( Seiso )
در ديدگاه 5S پاكيزه سازي عبارت از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي است. به عبارت ديگر پاكيزه سازي نوعي بازرسي است بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تاكيد در اين بخش از نظام 5S قرار دارد. برخي از لوازم , تجهييزات و مكانها , لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند , بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست , بلكه پاكيزه سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را نيز بايستي فراهم آورد. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• آسان سازي و پاكيزه سازي و بازبيني ( بازرسي و بازديد مديريتها از مجموعه تحت پوشش خود ...).
• مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار ( حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل ...).
• انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر جهت رفع مشكلات جزئي
• پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است ( زير ميزها , گوشه هاي اتاق , زير ملزومات اداري و تجهيزات فني ...).
• فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي تميز كردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگيها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار... ).

4) استانداردسازي ( Seiketus )
استانداردسازي عبارت است از كنترل و اصلاح دائمي , سازماندهي , نظم , ترتيب و پاكيزگي. تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت , محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• استفاده از علائم و نشانه ها ( در سالن تعميرگاهها , انبار و دفاتر اداري... ).
• علامتگذاري محدوده هاي خطر و يا مراقبت خاص ( در انبار مواد شيميايي , تجهيزات با فشار كاركرد با لا ... ).
• علائم نشاندهنده جهت و راهنما ( جهت حركت خودروها در تعميرگاه و استفاده از تابلوي راهنماي واحدهاي طبقات در معابر ورودي ساختمانها... ).
• برچسبهاي نشاندهنده قطعات اصلي ( استفاده از برچسبهاي ويژه شركت از قبيل هولوگرام , باركد و ... ).
• رنگهاي هشدار دهنده.
• علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و و.سايل ايمني و راهنماي از سيستم اطفاي حريق ... ).
• تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه ( آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر , تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از ابزار آلات و تجهيزات ويژه .. ).
• برچسب مواد حساس.
• برچسبهاي نشاندهنده ميزان دقت ابزار ( نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها ... ).
• استقرار اشياء به نحوي كه بتوان از آنها سريعاً استفاده نمود و آنها را كنترل كرد.

5) انضباط ( Shitsuke )
انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص. نكته اصلي در اينجا ايجاد عادات درست به جاي عادات نادرست است. اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه , آغاز نمود. همچنين اين تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي پذيرد. به عبارت ديگر انضباط فرآيندي , تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت مقررات ايمني براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد و به اين نكته تاكيد شود كه : انضباط اصلي جدايي ناپذير از ايمني صنعتي است. نمونه هايي از اجراي اين S را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
• تمرين نظم و ترتيب ( آموزش , نظارت مستمر , ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط ... ).
• تمرين وقت شناسي ( آموزش , استفاده بهينه از زمان , بخصوص در بخش تعميرات در سالنها و برقراري جلسات ... ).
• پوشيدن كفش ايمني.
• تمرين اقدامات ضروري ( استفاده از تجهيزات ايمني ... ).
• توجه به زيباييها و رعايت ظواهر ( استفاده از لباسهاي كار مناسب در تعميرگاه وشركت ... ).
• نگرش مديريت به فضاهاي عمومي ( ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار...

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

حمام کردن مردها و زنها شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ ۱۳:۲۱ بعد از ظهر

حمام کردن زن ها:

1.       با لباس بلند به حمام می روند ، اگر کسی آنها را دید سریع به حمام می دوند

2.       لباسهای خود را درحمام در می آورند و آنها را به ترتیب لباس زیر ، تیره و روشن ، چرک و نیمه چرک ، دست بافت و ماشینی در سبد های جدا دسته بندی می کنند

3.       نگاهی به خودشان در آیینه حمام می اندازند و از چاق شدن کمی ناله می کنند

4.       زیردوش می روند ، دنبال لیف صورت ، لیف بدن ، لیف دراز ، لیف پهن و سنگ پا می گردند

5.       موها  را دوبار با شامپو خیار و گریپ فروت 83 ویتامینه می شویند

6.       شامپوی حالت دهنده می زنند و 15 دقیقه صبر می کنند

7.       صورت را با روشور حاوی ریزه های هلو و خیار مالش می دهند تا سرخ شود

8.       بدن را با روغن زنجبیل و شامپو بدن می شورند.

9.       سنگ پا می زنند ، لیف و کیسه می زنند

10.    موها ار آب کشی می کنند

11.    وقتی آب ناگهان سرد یا گرم شد جیغ می زنند

12.    تمام کف حمام را می شورند و جاهای لک شده را با وایتکس تمیز می کنند

13.    آب کشی می کنند و بدن را با حوله بدن و سر را با حوله سر خوش می کنند

14.    تمام بدن را در جستجوی جوش یا لک وارسی می کنند

15.    با لباس پوشیده و حوله به سر به اتاق برمی گردند و تا 2 ساعت از خانه بیرون نمی روند

 

حمام کردن مردها:

1.       تا رسیدن به در حمام لباسهای خود را در می آورند

2.       لباسهای باقی مانده را در حمام روی هم تلنبار می کنند

3.       خودشان را در آیینه نگاه می کنند و سعی می کنند بازو بگیرند و به خوشان آفرین بگویند

4.       زیر دوش می روند

5.       دنبال لیف یا کیسه نمی گردند زیرا نیاز ی به آن ندارند ( آب شور کردن بهترین و سریع ترین روش حمام کردن است )

6.       صورت و بدن را می شورند

7.       با شامپوی دم دست کف می کنند و جلوی آیینه شکل های مسخره به موهایشان می دهند

8.       آب کشی می کنند

9.       متوجه آب و کف جمع شده در کف حمام نیستند

10.    بدن را نیمه کاره خشک می کنند

11.    دوباره خودشان را در آیینه ورانداز می کنند

12.    چراغ و تهویه حمام را روشن می گذارند

13.    با یک حوله دور کمر به بیرون حمام می روند

14.    لباس های دیروز را به تن می کنند و بلافاصله به بیرون خانه می زنند

 

دختر ها و پسر ها چگونه نیمرو درست می کنند

دخترها

1.       توی ماهیتابه روغن میریزن

2.       اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

3.       تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن

4.       چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن

 

پسرها

1.       توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن

2.       توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میکنن

3.       ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن

4.       توی ماهیتابه روغن میریزن

5.       توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن

6.       یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن

7.       دنبال کبریت میگردن

8.       با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره

9.       ماهیتابه رو میشورن

10.    ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن

11.    تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک میکنن

12.    لباس میپوشن

13.    میرن سراغ بقالی سر کوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن

14.    تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن

15.    روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

16.    تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن

17.    دنبال نمکدون میگردن

18.    نمکدون خالی رو پیدا میکنن

19.    دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره پیداش میکنن

20.    نمکدون رو پر از نمک میکنن

21.    صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

22.    نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن

23.    بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه

24.    تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن

25.    توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

26.    با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

27.    صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون

28.    سریع برمیگردن توی آشپزخونه

29.    تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن

30.    ماهیتابه رو میندازن توی سینک

31.    دنبال ظرفهای مسی میگردن

32.    قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن

33.    چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن

34.    یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن

35.    چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن

36.    یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

37.    روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن

38.    بلند میشن و چند تا فهش می دهند

39.    نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن

40.    قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن

41.    انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن

42.    با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن

43.    پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن و چند تا فهش می دهند

44.    دوباره نیمرو درست می کنند

45.    نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن!!!!!

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

قسمتهای برگزیده از کتاب الکترونیکی تجربیات واقعی رضا ترکمان دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ ۲۳:۲۸ بعد از ظهر
صفحه نخست  مدیروبلاگ  تماس باما  پست الکترونیک  خدمات آموزشی  خدمات نرم افزاری

مطالعه افته یا( Case Study ) میتواند ما را در موقعیت نسبتا واقعی قرار داده تا بتوانیم با تمرین مینیاتوری حوادث، خود را برای روز مواجهه آماده سازیم ولی متاسفانه امروزه بسیاری از مدیران کم سواد که از یادگیری مطالب علمی جا مانده و یا توان یادگیری مطالب علمی را ندارند، به سراغ حکایتها و داستانهای مدیریتی رفته و غیر متخصصین علم مدیریت را شیفته میسازند زیرا اینگونه افراد هم مطالب آنان را بهتر از مطالب علمی میفهمند (داستان شیاد و کشیدن عکس مار بجای نوشتن کلمه مار را بخاطر بیاورید) و هم متاسفانه در سالهای گذشته عده ای از مدیران ایران دانسته یا ندانسته بجای مدیریت واقعی، پاره ای از تجربیات مفسده برانگیز را بگونه ای مستند ساخته و در فضای آلوده آن را تبدیل به نسخه ای واقعی جهت حل مشکلات مدیریتی کشور نموده اند، که تصور عامه آن را با علم واقعی مدیریت اشتباه گرفته است.
این صفحه از مطالب اختصاص به روشن ساختن این فضا و ریشه یابی این تفکر دارد.... ادامه مطلب

هر چند شنیدن و تعریف حکایتهای مدیریتی خالی از لطف نیست ولی با علم مدیریت و یا حتی ( Case Study ) اشیباه نشود !

داستان شماره ۶۴- سمینارهای هزار و یک شب سازمانهای دولتی
چند سال قبل سمیناری در یکی از سازمانهای دولتی مهم وابسته به یکی از وزارتخانه های کشور برگزار شده بود و ارائه دهنده سمینارِ- یکی از اساتید بنام یکی از دانشگاههای معتبر کشور بود. مطالب ارائه شده بینهایت بچه گانه و دور از اخلاق حرفه ای ارائه دهنده بود. از نزدیک استاد را میشناختم و به کمالات علمی ایشان واقف بودم از علت بیان مطالب پرسیدم و ایشان در جواب گفتند: ما به این سمینارها داستان هزار و یک شب میگوئیم اگر علاقمندی در سمینارهای ملیونی ازتو دعوت بعمل آید باید مطالبی را ارائه دهی که به اعتماد به نفس مدیران از علم مدیریت و استراحتشان تعدی نشود وگرنه اولین ارائه - آخرین ارائه خواهد بود . سمینارهای برگزار شده در کیش و رامسر و ... را که نمی شود با مطالب علمی خراب کرد هدف برگزاری این سمینارها بمراتب با ارزشتر از یادگیری است. فکر کردم از سر مزاح این مطالب را میفرمایند ولی در چهره ایشان کوچکترین نشانه ای از شوخی مشاهده نمی شد.علم کیاست و سیاست استاد- مرا در خود غرق کرده بود که ناگهان یکی از مدیران ارشد حاضر در سمینار..... ادامه مطلب

داستان شماره ۶۵- خانم رئیس فعلا وقت ندارند !!
در اطاق کارم نشسته بودم که تلفن زنگ زد و خانمی که خود را رئیس دفتر رئیس خدمات یک شرکت دولتی معرفی میکرد گفت که رئیسش با شما کار دارد. (بد نیست بدانید این رئیس زیر نظر مدیر یک قسمت شرکت که ایشان نیز زیر نظر معاون و معاون نیز زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه میکردند و مدیر عامل این شرکت هم قبلا نوکر خانه زاد ... و به همین سبب به این پست دست یافته بود) القصه چند دقیقه ای را با موزیک زیبای انتظار که روی ماشینهای پاکبانان شهرداری هم نصب است؛ سپری کردم تا همان خانم قبلی مجددا پشت خط آمده و فرمودند: بفرمائید، گفتم: شما زنگ زده بودید؛ گفتند: برای چه موضوعی؛ گفتم: ظاهرا خانم رئیس با من کار دارند؛ گفتند: منتظر باشید و مجددا همان موزیک زیبای انتظار برای دقایقی مجددا پخش شد و با قطع موزیک سرکار خانم مجددا پشت خط آمده و گفتند: خانم رئیس فعلا وقت ندارند لطفا بعدا تماس بگیرید.گیج و منگ در حال مرور اتفاقات بودم که بوق قطع تلفن مرا بخود آورد .... ادامه مطلب

داستان شماره ۶۶ صد رحمت به نظام ارباب و رعیت
در نظام ارباب و رعیتی گذشته همیشه یک رعیت، همه کارهای کشت، داشت و برداشت را با هزاران مشکل انجام میداد ولی در پایان سال زراعی از سه قسمت سهم تقسیمی، ارباب دو قسمت و رعیت تنها یک قسمت، سهم داشت و فاصله ارباب با رعایا وقتی حادتر میشد که ارباب هر دهکده در سهم با همه رعایای دهکده شریک بود و این مسئله زمانی فاجعه آمیز بود که هر ارباب در چند پارچه آبادی شریک بود و ...در بحث واگذاری کار به پیمانکاران در سیستم امروز ایران بی شباهت به سیستم ارباب و رعیت نیست به این صورت که هر شرکت دولتی که به اصطلاح وظیفه نظارت را به عهده دارد شرکتهایی را بدون نظام ارزیابی پیمانکاران و کاملا رانت خوارانه انتخاب نموده و شرکت کارمندان و کارگران خود را در قالب چندین دکتر، مهندس و کارگر استخدام نموده و از شرکت دولتی به ازاء هر نفر سه- چهار ملیون تومان دریافت نموده و فقط سیصد چهار صد هزار تومان را به کارمندان و کارگران شرکت پرداخت مینماید و سود هر مستخدم را در تعداد نفرات و کارهائی را که با رانت خواری گرفته اند، ضرب کنید صد رحمت به نظام ارباب و رعیتی سابق!در سالهای گذشته حداقل اربابان صاحب زمین و ملک آبادیها بودند و پدران آنها آبادیها را با تلاش و کوشش بی نظیر بنا کرده بودند ولی امروز صاحبان شرکتهائی پیمانکاری که کارها را با رانت دریافت میکنند چه؟!!
ادامه مطلب

داستان شماره ۶۷ در ارزیابی امسالتان هم مثل پارسال اول هستید !
خرداد، ماه عزای کار دفتر تحول اداری است. در شرح وظایف آمده است، یکی از وظایف دفتر، ارائه گزارش عملکرد شرکت به استانداری جهت حضور در جشنواره شهید رجائی است. کار شرکت از دو سه هفته قبل از ارزیابی شروع شده و واحدها، عملکرد سال گذشته خود را به مسئول واحد تحول اداری گزارش داده و واحد تحول نیز گزارشات مورد نیاز استانداری را تهیه و در مهلت تعیین شده به استانداری تحویل میدهد. پس از ا رائه گزارش، کار تمام و تا سال بعد شرکت مجددا به حالت زمستان خوابی فرو میرود.طبق روال عادی، از دفاتر با نامه ای که به امضاء دبیر کمسیون مزین است، گزارش عملکرد سالانه بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی تائید شده از طرف استانداری، درخواست میگردد. ( ضمنا رئیس کمسیون عالیترین مقام سازمانی است)ظاهرا نامه ماه گذشته به شرکت رسیده و پس از طی گذار از مافوق به مادون دچار وقفه زمانی اینچنینی شده است و جالب اینکه در این سازمان، به اصطلاح، سیستم بدون کاغذ یا پیپر لس نیز حاکم است و تمامی مکاتبات بقول خودشان مکانیزه انجام میشود. (البته بالاخره حکمت این کلمه را هم نفهمیدیم زیرا کارهای مکانیکی را همانند کار تراکتور و ... مکانیزه میگویند و کارهای رایانه ای را حداکثر میتوان کامپیوترایز گفت)؛ بگذریم...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

۶۸- همیشه نیاز به پاسخ نیست!!
در یک گردان عملیاتی مشغول خدمت بودم شغلم دیدبانی و هدایت آتش توپ خود کششی ۱۵۵ بود و گاها بواسطه تخصصم، بچه های نیروی زمینی از من هم با هماهنگی فرمانده، در شناسائی هایشان استفاده میکردند. نزدیکی های نیمه شب قرارگاه را به سمت بلندیهای ۳۷ حرکت کردیم و هنگامی که به سنگر کمین عراقیها نزدیک شدیم، چنان حرکت میکردیم که حتی صدای پایمان روی برگها هم شنیده نشود چون بر این باور بودیم که نیروهای عراقی با فاصله زیادی از ما نیستند. یکی از بچه ها که خیلی شوخ بود و گاهی شوخی هایش جنبه لودگی و گاهی هم چندش آور، بامزگیش عود کرد و یک تکه سنگ رو برداشت و به یک بشکه سر راه زد و سکوت شب شکست و عرق سردی سراپای وجود همه را گرفت؛ صدای کالیبر ریزهای دشمن حوالی همان منطقه تا دقایقی مرگ را جلو چشممان آورد و شکر خدا در آن حوالی هیچ عراقی وجود نداشت و بعد از چند دقیقه بسرعت تغییر موضع دادیم و به ماموریتمان ادامه دادیم و ...پس از پایان ماموریت فرمانده به همان دوستمان که سنگ را به بشکه زده بود گفت: میدانی که مجازات آن حرکت حین شناسائی، بی شک دادگاه نظامی دارد و باید مشخص شود دلیل این کار شما چه بوده؟ آیا قصد علامت به دشمن داشتید و یا ... همه منتظر پاسخ او بودیم؛ او سکوت کرد و فرمانده دو مرتبه گفت: چرا با سنگ بشکه را زدید؟ او همچنان سکوت کرده بود، فرمانده با فریاد پرسید: چرا بشکه را زدی؟ در این حال آرام لب به سخن گشود و با همان چهره احمقانه و متبسم گفت: جناب فرمانده مگر بشکه دردش میگیرد؟ همه مات، منتظر عکس العمل فرمانده شدیم و پس از چند ثانیه فرمانده زیر لب گفت راست میگفتند که گاهی بهترین پاسخ به بعضی، خاموشی است.
ادامه مطلب

۶۹- غیرت سیاسی ( Diplomatic Envy)
... القصه؛ کسانی در شرکت ماموریت داشتند تا با بهانه اینکه سرمایه هایشان به اسم باغ شهر و ... به تاراج رفته دائما در انظار به داستان سرائی و بدگوئی پرداخته تا آنجا که گاها انسان با شنیدن بعضی از ناسزاها، تا بناگوش سرخ میشد بخصوص هنگامیکه میدیدند، کسی به آنها علاقه و یا نسبتی دارد، وضعیت بمراتب حادتر میشد و بدگونی به اوج میرسید.در یکی از روزها کسی به آنها رسانده بود که بین فلانی هم نسبتی وجود دارد و ما که سالها پیش گربه مان از روی تیغه هم عبور کرده بود (کنایه از رایطه فامیلی بسیار دور) از اینکه جلو چشمانم، به ایشان توهین شده و هتک حرمت میشوند و آنهم به این صورت ناجوانمردانه، بشدت ناراحت میشدم؛ به همین دلیل بعد از مدتی به سوژه اذیت آنان بدل شدم.یکی از روزها که دیگر کارد به استخوانم رسیده بود، به یکی از آنها که خیلی شورش کرده بود و مظلوم نمائی میکرد، گفتم: حاضرم با شما بیایم و اینکه ادعا میکنید پولتان خورده شده را بررسی نمائیم و در صورت اثبات ادعا، خودم پولتان را پس دهم.مدارک زمینش را گرفتم و به سراغ مسئولین رفتم ظاهرا همه زاده ها در آنچا جمع بودند.(اشتباه نشود! ایشان فقط پسوند فامیلشان زاده داشته و هیچ ربطی به آقازاده ها نداشتند) ابتدا به سراغ چی چی زاده و بعد ... زاده و بعد.... که ماجرایش بماند برای بعد. ولی ....
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

۷۰- مرگ حق است و ... یک تعارف است؛
باور این است مرگ مال همسایه است!!صحرای شلمچه خاکی دارد که وقتی کمی نمناک شود، آنچنان چسبناک میشود که باور کنید در مواقعی بجای چسب میشود از آن استفاده کرد. یادم است روز بارانی بود و در وسط گل ها گیر کردیم اول پوتینهایمان در گل، گیر کرد و از دست رفت و سپس ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۷۱- مشتری گرامی لطفا مزاحم کارکنان روابط عمومی نشوید، شرکت سخت درگیر طرح تکریم ارباب رجوع است!!
در روابط عمومی یکی از وزارتخانه های مهم کشور به سبب کاری چند ساعتی را درگیر گرفتن چند امضاء بودم؛ در همین اثنا شخصی که ظاهرا از یکی از شهرستانهای دور برای پیگیری مشکلش آمده بود و ادعا میکرد دیشب را تا آنجا رانندگی کرده و از ساعت سه بامداد تا آن ساعت را هم پشت در اداره به اتفاق خانواده خوابیده است، درخواست ارائه راه حل جهت حل مشکلش را داشت و تقریبا هیچکس پاسخگوی او نبود. در این هنگام شخص از کوره در رفت و با صدای بلند فریاد زد "آیا در این بخش کسی نیست پاسخگوی سئوال من باشد؟" مسئول بخش که تازه متوجه فرد شده بود از اطاق دراندشت خود خارج شد و پاسخ داد "مشتری گرامی لطفا مزاحم کارکنان روابط عمومی نشوید، شرکت سخت درگیر طرح تکریم ارباب رجوع است!!"
ادامه مطلب

داستان شماره ۷۲- کارمند چشم و دل سیر برای هر سازمانی نعمت است ....
مابین جلسه مشغول قدم زدن در محوطه اداره بودم که چشمم به یکی از کارکنان شرکت افتاد که از درخت بالا رفته و مشغول چیدن نارنج بود. مدیر کل سازمان هم جلسه را ترک و به قصد اتاق از محوطه عبور میکرد که چشمش به منظره نامانوس رفتن کارمند به بالای درخت نارنج افتاد. ابتدا کمی جا خورد سپس خود را جمع کرده و رئیس خدمات شرکت را صدا زد و گفت "بی زحمت همراه این کارمندی که از درخت بالا رفته به میدان میوه و تره بار رفته و برای ایشان یک وانت نارنج خریده و به در منزل ایشان ببرید تا دیگر نیاز به چیدن نارنج نداشته باشند" .ذهنم به زمانی رفت که ...
ادامه مطلب (فعال برای همه کاربران)

داستان شماره ۷۳- پاداش به نیت افراد، کاری ممدوح یا مذموم؟ .....
همین مطالب سبب شد تا دیر هنگام کلاس درس نظامهای اطلاعات مدیریت به درازا بکشد و بناچار ساعت 8 شب کلاس را تعطیل کرده و تا خودم را از شهرستان به منزل رساندم از نیمه شب گذشته بود. هنگامیکه وارد منزل شدم همه خواب بودند و برای اینکه کسی بیدارنشود فقط به آرامی لباسم را عوض کرده و مشغول مطالعه روزنامه های روز گذشته شدم. ظاهرا خبر مهمی نبود اسامی چند نفری را تلگرافی اعلام کرده بودند که چند اختلاس و کلاهبرداری چند ملیاردی داشتند و همه چیز هم به خیر و خوشی میگذشت و احوال ناخوشان هم که به ما و کشور ربطی ندارد...صبح با کمی تاخیر سر کار حاضر شدم. به محض ورود مشغول تکمیل فرم مرخصی ساعتی در جلو میز رئیس دفتر شدم که پچ پچ بعضی از کارکنان ... 
ادامه مطلب (فعال برای همه کاربران)

داستان شماره ۷۴- داستان یک باشگاه پیر
به سال ۱۳۰۵می رویم زمانی که آقای عبدالحسین دهقان که یکی از تجار بنام شهرمان بود اقدام به خرید دو دستگاه ژنراتور برق نمود و آنها را در خیابان سعدی نصب کرد تا برق قسمتهایی از خیابان زند - چهار راه مشیر -شهرداری و تعدادی از منازل مسکونی تجار و مسئولین معروف و سرشناس شهر را تامین نماید . چند سالی گذشت و با اضافه شدن ژنراتورها مسئولیت اداره آنها هم مشکل تر گردید و به همین منظور موسسه چراغ برق تاسیس شد که مدیر عاملی آن هم با شخص آقای دهقان بود . این کارخانه کارگرانی هم داشت که در زمین های اطراف کارخانه و در اوقات فراغت اقدام به بازی فوتبال که چند سالی بود رواج یافته بود می نمودند . یکی از کارمندان علاقه مند موسسه چراغ برق - مرحوم نعمت اللهی بود که اقدام به جمع آوری بازیکنان مستعد و تشکیل تیم نمود . در سال ۱۳۲۵ بود که تیم برق شیراز به سرپرستی مرحوم نعمت اللهی و مربیگری بهادر قهرمانی اعلام موجودیت کرد . اتفاقا این تیم به یکی از تیمهای فوتبال خوب شیراز تبدیل شد و از آنجائیکه اکثر مسابقات استانی خود را می برد بعضا به عنوان نماینده شیراز به خارج از استان نیز اعزام می گردید . در مسابقات کارگری کشوری نیز همواره موفق بود . سالها گذشت و دولت تصمیم گرفت وزارت خانه ای به نام وزارت آب و برق ایجاد نماید و تمامی تاسیسات خصوصی یا دولتی برق که در گوشه و کنار کشور ایجاد شده بود را زیر پوشش خود درآورد . این وزارت خانه تشکیل شد و قرار شد در برخی از استانها - شرکتی تاسیس شود به نام شرکت برق منطقه ای که مسئولیت کلیه امور برق مناطق تحت پوشش خود را بر عهده گیرد . در سال ۱۳۴۵ شرکت برق منطقه ای فارس تشکیل گردید و مسئولیت انجام خدمات در مناطق فارس - بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد را بر عهده گرفت و کارخانه چراغ برق نیز طی مصویه هیات دولت از شهرداری به برق منطقه ای واگذار شد . طی سالهای ابتدایی تاسیس - مدیران شرکت مخالف راه اندازی مجدد تیم فوتبال بودند و تیمداری را از وظایف و ماموریتهای این شرکت نمی دیدند . در سال ۱۳۴۸ و بعد از اینکه نصرت اله روحانی که مدیری ورزشدوست بود سکان مدیریت شرکت برق منطقه ای فارس را بر عهده گرفت به همت آقای جعفر بهنام تیم فوتبال برق مجددا احیا شد .

ادامه مطلب  ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۷۵- گفتار سیاسی مقامات یا شطحیات شبانه عرفا

روزگار طولانی تصور میشد که شطحیات شبانه تنها مختص عرفا و دراویش بوده و تنها این گروه در چله نشینی هایشان و یا در ایام از خود بیخود شدنشان مطالبی میگویند که علاوه بر اینکه خلاف عرف است گاها خلاف شرع هم هست مثلا جمله معروف اناالحق حلاج که علت از خود بیخود شدنش هنوز توسط ادبا و متخصصین آزمایشگاهی در دست بررسی است و سیاسیون همیشه مطالعه شده و با حساب و کتاب سخن میرانند و مستی و بیخودی در ادبیات این آقایان راهی ندارد ولی با کمال تعجب این روزها از گوشه کنار نظرات و اظهار نظرهائی از مسئولین و مقامات کشور بگوش میرسد که بی شباهت به شطحیات شبانه عرفا در خرابات نیست به عنوان مثال میتوان به کلام اخیر رئیس قوه مجریه در تشییع جنازه چاوز اشاره کرد که ایشان جملاتی را به زبان میاورد و یا حتی فراتر از آن افعالی در حالت بیخودی از ایشان سر میزند که انسان را به یاد بیخود شدن دراویش میاندازد. گاهی این رفتار به غیر مسئولین هم سرایت کرده و ایشان به سبب رابطه با مسئولین احساس میکنند که نباید از قافله بیان شطحیات سیاسی عقب بیافتند و گاهی خوش ذوقی بخرج داده و گل واژه هائی تلاوت کرده که موجب انبساط خاطر جمع را فراهم میاورد همانند جملاتی که مشائی اخیرا گفته است. عین جمله ایشان این است "از رهبر معظم انقلاب گله ای ندارم و ..." و به روایت دیگر از قول ایشان گفته شده است که ایشان از رهبر معظم انقلاب گله ای ندارند و ...

ادامه مطلب

داستان شماره ۷۶- کودکان کهنسال سازمانهای دولتی

ادامه مطلب

داستان شماره ۷۷- مفهوم بصیرت در تجارب مدیریتی
گاهی اوقات نجاستی در گوشه ای افتاده است و تشخیص این نجاست هنری است که بنا به قیافه و خصوصیات ظاهری، درک آن برای افراد مختلف متفاوت است. هرچه این نجاست بدقیافه تر باشد، تشخیص آن آسانتر است ولی باید بخاطر بسپاریم که معمولا شیطان برای گمراه کردن مردم قبل از هر کار ظاهر آن را اصلاح میکنند و شاید بهترین مثال تاریخی مثال خوارج باشند که از درک مفهوم "لا حکم الاّ لله؛ حکمي جز براي خدا نيست" را درک کردند و حضرت علی (ع) در مورد تفسیر خوارج از این آیه میفرمایند: "كلمه حق يراد بهاالباطل"
در کل افراد چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که وقتی باطل و نجاستی را از دور می بینند، میتوانند تعفن آن را درک کرده و از نزدیکی به آن امتناع ورزیده و بنا به تکلیف به دیگران هم هشدار میدهند و تاریخ ثابت کرده است که تذکر این افراد بابصیرت تقرببا برای گروه اندکی قابل تامل است و بیشتر مردم همچون رمه های بازیگوش، بدان اعتنا نکرده و به مسلخ میروند. گروه دومی هستند که در طیف ضعیف تری از درک و بصیرت قرار دارند و باید کمی بیشتر به نجاست نزدیکتر شوند و بعد متوجه میشوند؛ این افراد هم هلک هلک کنان خود را از معرکه خارج کرده و خود را به بهشت میرسانند. گروه سوم گروهی هستند که باید پا در نجاست زده و متوجه بطلان بسیاری از کارها، عقاید و افراد بشوند؛ این گروه موسوم به توابین هستند که گاهی شامل عفو خداوند قرار گرفته اند و گروه آخر گروهی هستند که باید از نجاست میل نموده تا به نجاست آن پی ببرند و این گروه خسرالدنیار و الاخره هستند و البته گروه دیگری هم وجود دارند و این گروه پس از تناول نجاست هنوز هم به درک و کشف حقایق دست نمی یابند.
معاون سازمان دولتی را میشناختم که با وجود اینکه آدم بدی نبود و حتی به کسب مال طیب و طاهر اعتقاد داشت ولی به سبب بی بصیرتی در مواردی دچار لغرش بود که نمیشد او را انسان بهشتی نامید. (هر چند بهشت و جهنم در ید قدرت خداوند متعال است ولی بر اساس تعالیم انبیاء میتوان اعمال را از زاویه دید خداوند به اعمال بهشتی و جهنمی ارتباط داد) ایشان چنان در رویای خود، معاون یک مدیر کلی را به یک دیکتاتوری تبدیل کرده بود، که تفرعن ایشان مثال زدنی شده بود بعنوان مثال هر کس در دفتر کار او کاری داشت دقایقی سر از روی میزش برنمیداشت و سپس با جمله ای تحقیر آمیز شروع میکرد. (این طرز رفتار را وقتی در تاریخ ریشه یابی میکنید، ریشه آنرا در بی اصل ونسبی و حتی گاها در حرامزادگی اشخاص می یابید). بهر حال گذشت و معاون گذائی بازنشسته شد و بنا به اصل مسلم باید شخص بیاموزد که این میزها به کسی وفا نداشته و به پوچی کار خود پی ببرد هر چند اگر این اتفاق هم بیافتد، دیگر توبه سودی نخواهد داشت ولی همانگونه که گفتم گاهی افراد نجاست را تناول میکنند و هنوز هم متوجه نیستند؛ بهر حال روزی در دفتر کارم مشغول کار بودم و دفترم کارم بیست، سی متری مساحت داشت و با چند میز کنفرانس و ... که البته همه میدانستند که از حضور در این دفتر اکراه داشتم؛ بماند. همین معاون سابق بمنظور کاری در دفتر کارم حاضر شد و من به نشانه ادب و طبق معمول از پشت میزم برخواستم و به طرف ایشان آمدم و ایشان با این صحنه و اینکه شدیدا جو میز و اطاق او را گرفته بود، کم مانده بود از این احترام و بلند شدن، سکته کند و حالتی شبیه به سجده بخود گرفته بود. سالها گذشت و به سبب عدم تمکین دستورات خلاف مافوقم به اطاق معمولی تری منتقل شدم که در یک اطاق سه در چهار چند کارمند در کنارم کار میکردند و همان معاون سابق مجددا وارد اطاق شد و من هم بنا به عادتم از جا برخاسته و به نشانه احترام به او نزدیک شدم ولی برعکس دفعه قبل ایشان حتی جواب سلام مرا نداده و بی اعتنا از کنارم عبور کرد. به ایشان گفتم: یادت هست زمانی که دفعه قبل در اطاق قبلی نزدم آمدی و شبیه همین احترام را به شما گذاشتم، شما چه حالی داشتید؟ و ایشان با یادآوری آن صحنه و اینکه من همان شخص سابق هستم که در آن دفتر کار مجلل ساکن بودم و حالا این میز ساده بشدت افسوس خورد. به او گفتم واقعا بعد از بازنشستگی هنوز هم از افکار پوسیده سابقتان رهائی نیافتید؟ و او گیج و بهت زده به سخنان بدون درک اندکی از مفاهیم آن فقط گوش میداد. و به او گفتم دنبال نام گروهی هستم که گاهی نجاست را میل میکنند و باطل را با پوست و استخوان حفظ میکنند و درک حقیقت را حس نمیکنند و بدرستی قران این گروه را  کل انعام بلهم اضل میخواند و تاریخ ثابت کرده است که مقدرات و نظام های الهی این گروه را سرمیبرد همانگونه که در دوره مختار کوفیانی که پس از چندین بار بی وفائی، مجددا وعده های مصعب بن زبیر را باور کردند و هفت هزارشان در یک روز سربریده شدند و ...

ادامه مطلب

داستان شماره ۸۱ - مقصر یابی یا از زیر کار در رفتن
از زیر کار در رفتن (Jeman ... der, ohne rot zu werden, blau macht und schwarz arbeitet-muss sich nicht (wurdern,wenn ihm die Kollegen nicht grün sind
یه روز یه مدیر سازمان دولتی در یه اتاق در بسته روی صندلی چرم نشسته بود و با اینترنت ور میرفت و چت میکرد و هر از گاهی هم با خانومش و خانواده و دوستان تلفنی اختلاط میکرد و خلاصه حالی به هولی و آخر ماه هم یه فیش چاق و چله به حداقل صد و هفتاد و پنج ساعت اضافه کار، کارمند بخت برگشته ای او را دید و از مدیر پرسید: منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟ مدیر جواب داد: البته که می تونی، کارمند هم رفت و مشغول استراحت شد، ناگهان رئیس جمهور سرزده وارد اداره شد و چشمتان روز بد نبیند!! (نتیجه اخلاقی: برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری نکنی ، باید اون بالا بالاها نشسته باشی!)
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۸۲ - تکلیف علماست که از حقوق عوام دفاع کنند. ...
در سازمان کارمندی بود که بسیاری از بزرگان استان او را میشناختند و به او و خانواده او احترام میگذاشتند و به سبب ایمان در صداقتش همه گفته هایش را سند میدانستند و اگر چیزی میگفت، همه در صدد عمل آن سخن بر می آمدند. او هم دیده نشد هیچگاه برای خود چیزی بخواهد و یا خواهش دنیوی مطرح نماید ولی دائم در حال گرو گذاشتن از آبروی خود برای حل مشکلات کارگران و رده های مستضعف سازمان بود و این در حالی بود که مدیریت سازمان هم افرادی را مسئول کرده بود که بیش از پیش او را خراب کنند و به همین دلیل هر گاه از محلی عبور میکرد کارگران شرکت علنا و بعضا با صدای بلند به او توهین میکردند.روزی همه مدیران سازمان فکرشان را روی هم گذاشتند که چگونه میتوان از شر این مزاحم در شرکت خلاص شد و نتیجه این شد که او را با سالی سه ماه بازخرید کنند تا طمع پول ابزاری شود که او قید این شرکت را بزند و وقتی این تصمیم را با کارمند سالم در میان گذاشتند، او قبول نکرد و گفت قصد ترک اینجا را ندارم؛ از علت از او سئوال کردند و او گفت: کارکنان ضعیف و کارگران شرکت نیاز به حمایت کسی دارند که از حقوقشان دفاع کند. مدیران گفتند: همه در سازمان به تو ناسزا میگویند و به تو بد میکنند و تو قصد حمایت از آنان را داری؟ کارمند سالم جواب داد: اگر کارگران ضعیف در سازمان، فرق خوبی و بدی را میدانستند و قدرت تشخیص حق از باطل را داشتند که دیگر به استضعاف کشیده نمیشدند و نیاز به حمایت من نداشتند!....
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۳-مخفی کردن کسرشخصیت مدیران با دفاتر تو در تو و تعداد زیاد منشی و ...!
در سفرهای مارکوپولو میخوانیم که در یکی از سفرها، به حاکمی برخورد می کند که ادعا میشد که حاکم این ولایت چنان ابهتی دارد که هیچ کس حتی خورشید و ماه هم لیاقت زیارت ایشان را ندارد و هر کس موفق به دیدن ایشان شود فی الفور سرش را از دست خواهد داد.مارکو مشتاق دیدن ایشان شد و به قصر رفته و پس از گذر از هفت خان رستم، به خادمی از خادمان پادشاه رسید که میگفتند نزدیکترین فرد به شاه است و پس از طی مراحل پیچیده ای بالاخره در خواست خود را که ملاقات شاه بود عنوان کرد و پس از اصرار زیاد و طی روزها و تقدیم چندین کیسه زر و سیم بالاخره با ملاقات شاه موافقت شد، منوط به این نکته که پس از ملاقات، سر از بدن مارکو جدا شود و او نیز پذیرفت.شاه از مارکو پرسید چه چیز ملاقات با من جذاب بود که ترا وادار به قبول این شرط کرد؟ و مارکو جواب داد: من جهانگردم و مایلم همه چیزها را دیده و بدانم ولی سئوال من این است که چه عاملی است که هر کس شما را میبیند باید سرش از بدنش جدا شود؟ شاه جواب داد: خودت قضاوت کن که با این قد یک و هفت سانتی و گوژ پشت و شکم گنده و چشمان از حدقه بیرون آمده و لکنت زبان و ... اگر کسی مرا ببیند دیگر چه کسی در این شهر، اطاعت امر مرا خواهد کرد؟ و ...در اوایل انقلاب یکی از بزرگان و از نزدیکترین افراد به امام خمینی، هنگامی که به شهر خود مراجعت فرمودند، همه مردم مشتاق دیدن ایشان بودند و جمعیت چنان انبوه شد که چند روز اول مردم گریان از عدم ملاقات ایشان به خانه بر گشتند ولی شنیدند که آقا قول داده بود چنان در بین شما خواهم بود که دیگر شرمنده مشتاقی نشوم. ماه ها و هفته ها گذشت و آقا تمام روز را در بین مردم بود و حتی نان و ملزومات منزل را ایشان همانند سایر شهروندان در صف می ایستادند و حتی این فرصتها را برای دیدن مردم از دست نمی دادند و امروز پس از گذشت سالیان ایشان با داشتن عالیترین مقام در استان هر روزه در منزل و مدرسه علمیه و مسجد، همه را می بینند و اگرکسی بخواهد ایشان را ببیند، در طول شبانه روز امکانپذیر است هر چند بسیاری از مسئولین که در رفتار و سکنات، حالت تفرعن و غرور دارند، از این رفتار بسیار ناراحتند چون با این خصوصیات دیگر راهی برای خود نمائی آنان باقی نخواهد گذاشت و ...همچنین در همین شهر در یک اداره دولتی کوچک رئیس دفتر یک مدیر کل مقرر کرده بود که هر گاه کسی بخواهد با ایشان تماس بگیرد باید با فلان شماره که خانمی در مجاورت او به تلفن پاسخ میداد و او به خانم دیگر در مجاورت او و القصه تا به ایشان وصل شود و ...چنانچه این رسم به یکی از اصول مسلم مدیریت در ایران در آمده است.
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۴- اختلافات را جدی نگیرید، دزدان در اصول اختلافی ندارند.
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۵- سازمان را با "مدیریت سناریو " اداره کنید ولی لطفا فیلم بازی نکنید!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۶- گزینش مناسب در سازمانهای ناکارا!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۷- حرف مرد و مدیر یک کلام است!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۸- کلاس آمادگی در آزمون عقیدتی- سیاسی سازمان!
ادامه مطلب

داستان شماره ۸۹- ادب مرد به یا دولت او؟
ادامه مطلب

داستان شماره ۰۹۰ از فرهنگ کودک آزاری تا مدیران کارمند آزار
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۱ - علم بهتر است از ثروت!
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۲ - در سازمانهای دولتی، کارکنان را به بوریای مسجد تبدیل نکنیم!
از خصوصیات بوریای مسجد این است که پس از مستهلک شدن آن، دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد زیرا در هر نقطه ای که پهن شود، ساعتها نظافت را بروی دست خادمین مساجد خواهد گذاشت از سوئی امکان دور ریختن آنها نیز وجود ندارد زیرا وقف است و دور ریختن وقف امکانپذیر نیست.
وقتی کارمندی در سالهای خدمت مفسده هائی را مشاهده میکند و خدای نکرده از سر حماقت قید منافع دنیوی را میزند و با آخرت ندیده اش دلخوش میکند، به اسلحه خطرناکی در مقابل مدیران تبدیل میشود زیرا نه به این کارمند میشود کار داد زیرا اهل مفسده و فساد نیست و نه میتوان از او خرده گرفت زیرا در مطالب مکتوب سازمانی قید شده است که همه باید چنین باشند! و ... لذا طبیعتا نه تنها ایشان نباید تنبه شود بلکه مشمول تشویق هم هستند؛ سازمان با این مستخدم چه کند؟ نه میتواند او را در کار شریک کند و نه میتواند او را تنبیه و توبیخ کند حتی گاهی مجبور میشود برای تطهیر سازمان، ناخواسته او را تشویق هم کند و اینگونه میشود که پس از مدتی ایشان به بوریای مسجد تبدیل میشوند بخصوص اگر این دسته از افراد آوازه نیکی هم داشته باشند که تبدیل به بوریای مقدس نیز خواهند شد.
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۳- حضور نو سوفسطائیان در سازمانهای دولتی ایران
سالها پیش داستانی را خوانده بودیم با این مضمون که: پادشاهی غذای بادمجان خورد وبسيار تعريف كرد.شاعری حضور داشت شعری در فوايد بادمجان سرود كه شاه را خوش آيد. فردا نيز برايش خوراك بادمجان آوردند و شاه پس ازخوردن دچار نفخ معده شد.شاعر شروع كرد به خواندن شعر از بدی های بادمجان و ... شاه عصبانی شد و گفت: مردك تو ديروز شعری در مدح بادمجان گفتی و امروز در مذمت بادمجان ميگويی . شاعر گفت : قربان من نوكر شما هستم نوكر بادمجان كه نيستم. ظاهرا این داستان اتیمالوژی ضرب المثل آدمهایی است که میگویند همراه باد است و هر لحظه سازی می زند و هر روز رنگی دارند.روزی در یکی از جلسات حاضر بودم و مدیر کل هم باد در غبغب در بالای سالن کنفرانس حضور داشتند. بحث در مورد حادثه ای بود و دنبال علت و مقصر میگشتند و هر کس بر اساس مطالب به اصطلاح علمی و یا بر اساس استانداردی خودش را تبرئه و واحدی را مقصر میدانست که در این اثناء رئیس یکی از ادارات گفت آنروز خورشید می تابید و .... مدیر کل سخنان او را قطع کرد و گفت آنروز باران شدیدی بود و هر یک از حاضرین در جلسه در باره باران آنروز داستان و حکایتی گفتند که ناگهان مدیر کل گفت: راستی آنروز من شهرستان بودم و آنجا باران بود و من اینجا حضور نداشتم و ظاهرا اینجا آفتابی بوده است و مجددا هر کدام از حاضرین در جلسه به تائید سخنان مدیر کل پرداخته و از خصوصیات آفتاب آنروز مجملها بافتند و ..... در دوره سوفسطائیان هنر عده ای این بود که هر چه بقیه میگفتند عکس آن را با هنر جدل اثبات میکردند و گفته میشد پدر برکلی هیچگاه در هیچ مناظره ای شکست نخورده است و هر اعتقادی که داشته باشید آنرا رد کرده و پس از شکست شما مجددا آن را اثبات میکند و اینجا بود که ارسطو به جنگ این افراد رفت و مشت تقلب کارانه آنرا باز کرد و نام استفاده غلط از برهان را سفسطه گذاشت. به این ترتیب بود که بساط تقلب این عده برچیده شد ولی چگونه پای نو سوفسطائیان مجددا در سازمانهای دولتی باز شده است و هنر جدل اینها چگونه است که حتی منطق ارسطو در پاسخگوئی آنها عاجز مانده و نمیتواند مشت این عده را باز نماید؟پاسخ به این عده بسیار ساده است و رمز کار در روا کردن کار بوسیله تائید پی در پی و به اصطلاح متواتر نشان دادن کار است که این کار را بوسیله ایادی و مزدوران خود انجام میدهند، چنانچه......
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۴- فواید خواندن تاریخ از دید مدیران فاسد
مصاحبه جنجالی داشتم و موضوع جلسه در مورد انتخاب من بعنوان مدیر یکی از واحدهای مهم شرکت بود. در جلسه همه قرار بود مطمئن شوند که از کلیه تخلفاتی که در آن واحد انجام میشود، آگاهم زیرا معتقد بودند کسی که از همه مشکلات آگاه باشد و پستی را قبول کند، فردا با ایشان دردسر نخواهیم داشت و با عکس العمل های پیش بینی نشده روبرو نخواهیم شد و به اصطلاح خودشان مدیر قابل قبول کسی است که روسای خود را در مواقع خاص، غافلگیر نکند و به اصطلاح قابل پیش بینی باشد.هر چه گفتند را ه اصلاحش را گفتم؛ با زبان بی زبانی گفتند سود ما و انتفاع مالی ما در گرو حل نشدن مشکلات است وگرنه خودمان آنقدر توانائی داشتیم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم.وقتی از من ناامید شدند که تن به خلافهایشان نمیدهم، یکی از اعضا، جلسه که از قبل ماموریت داشت، سئوال علمی پرسید و من خوشحال به پاسخگوئی مشغول شدم و پس از اتمام توضیحات گفت: این چرندیات چیست که میگوئید؟ تصور کردم مفاهیم را بد منتقل کرده ام و بگونه دیگر توضیح دادم و باز پاسخ همان بود. از ایشان خواستم سئوال را واضح تر بگویند و در حین سئوال بسرعت با تبلتم که بین سررسید بود سئوال را جستجو کردم و دیدم که پاسخ هایم بی کم و کاست درست است و این بار در هر پاسخ، منابع را ذکر میکردم و باز پاسخ آنان همان بود. با عصبانیت به آنان گفتم خودتان صحیح را بفرمائید و آنگاه با خنده زشتی گفتند اگر بلد بودیم از شما نمی پرسیدیم.حسابی کلافه شده بودم و منظورشان را نمی فهمیدم و در انتهای جلسه هنگام ترک جلسه مجددا از حکمت این کار سئوال کردم و یکی از آنان گفت: سریال پهلوانان نمی میرند را دیده اید؟ گفتم منظور؟ گفتند علت اینکه پهلوانان یکی یکی در سریال کشته میشدند این بود که رسمشان مردی بود و از همین نقطه ضعف یکی یکی از پا درآمدند و رسم و راه شما را هم در مسائل علمی میدانستیم و همین نقطه ضعف شما بود تا شما را عصبانی کرده و جلسه را به آشوب بکشیم و جلو مدیر کل ثابت کنیم شما با همه احاطه علمی فرد بی سیاست و ... هستید و لیاقت پست مدیریت را ندارید.به آنان گفتم: تاریخ و داستانها را می خوانیم تا از پهلوانان و داستانها نکات آموزنده و اخلاقی را بیاموزیم و نه رذایل و گژی ها را سرمشق کنیم و ...
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۵- ارتباط سازمانی- بهره وری یا بی بند و باری سازمانی؟
ارتباط جذاب و نوازش مثبت در علم ارتباطات سازمانی هنر است و وسیله ای است جهت بالا بردن بهره وری سازمان البته با رعایت هنجارهای فرهنگی در هر جامعه و هیچگاه نباید بعنوان هدف در نظر گرفته شود در غیر اینصورت زنان بدکاره بالاترین مدیران سازمانها خواهند بود زیرا کار آنها بالاترین و جداب ترین ارتباط را طلب میکند!! روزی یکی از تازه بدوران رسیده های به اصطلاح علمی که دو سه تا کتابی را در مقوله رفتار سازمانی و روانشناسی عمومی خوانده بود، سمیناری را در مورد "نحوه ایجاد ارتباط موثر جنس مخالف در سازمانها" گذاشته بود و از من نظر خواهی شد و به آنها گفتم ایشان برای اناث خانواده خودشان این سمینار را بگذارند و نحوه رفتارشان با جنس مخالف را ببینم، آنگاه خواهم گفت سمینار موثری بوده یا خیر!!!
در بسیاری از موارد در شرکت پارازیت را بعنوان عوامل ارتباطات موثر در نظر گرفته و همین عامل باعث میشود که شرکت لحظه به لحظه از اهداف خود دور شود. علت و ریشه اصلی این موضوع ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۹۶- شباهت خاصیت گیاهچه صندل با مدیریت مدیران سازمانهای دولتی!!
در زبان شناسی بحثی داریم با عنوان ریشه یابی لغات یا اتیمالوژی در فرهنگ انگلیس مثلا اینکه استکان اولین بار از زبان روسی به زبان فارسی وارد شده و یا بازار از زبان فارسی به انگلیسی و یا داستان کلمه O.K چه بوده و ... امروز قصد دارم داستان وارد شدن کلمه صندلی در زبان فارسی و یا حداقل در زبان مدیران را برای شما روشن کنم و ارتباط این کلمه با گیاه صندل و ...
ادامه مطلب

داستان شماره ۹۹- عاقبت مردی که زیاد میدانست!!
...پس از یک تلاش نیم ساعته، موفق شدم مشکلات و فساد اتفاق افتاده در سازمان را به تمام و کمال توضیح دهم. مشکل اینجا بود که این مطالب را می بایست در کوتاه ترین زمان یا بقول طلبه ها قل و دل (Short & to the point) یا بقول خودمان مختصر و مفید، توضیح میدادم و بالاخره آنچه لازم بود مسئولین بدانند را گفتم. ایشان که شخص اول مقام سیاسی استان بودند از دور نگاهی بر اسناد ارائه شده داشتند و با نگاهی تاثر بار که در نگاهشان علاقه بمن موج میزد، فرمودند: ...
ادامه مطلب ( فعال برای همه کاربران )

داستان شماره ۱۰۰- عاقبت کسانی که آنها زیاد میدانستند.
ادامه مطلب

تجربیات واقعی رضا ترکمان
دانلود کتاب الکترونیک

  ادامه مطلب 

لطفا نظرات خود را در مورد مطلب خوانده شده بنویسید.
پست الکترونیک:    
نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :    

برچسب‌ها: حکایتهای مدیریت, case study, مرکز مشاوه مدیریت خدمات, تجربیات واقعی, رضا ترکمان
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 2 یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ ۲۳:۱۳ بعد از ظهر
 

در مرحله بعد به رسم  نمودار در سطوح پائینتر میپردازیم

نمودار DFD در سطح دوم

بهمین ترتیب  سطوح دیگر نمودار جریان داده را ترسیم مینمائیم

سطوح پائینتر نمودار جریان داده

در جلسه آینده به نحوه ترسیم نمودارهای Contex Diagram ویا نمودار متن میپردازیم لازم بذکر است سطح صفر نمودار DFD را میتوان نمودار محتوائی یا متن در نظر گرفت

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

سیستم صندوق قرض الحسنه وحدت کوی سرشار یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ ۱۰:۵۴ قبل از ظهر

روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای  اطلاعاتی

 در بسیار از محله های هر شهر دیده می شود که جمعی از اهالی محل گرد هم می آیند و صندوقی

را تشکیل می دهند  به نام صندوق قرض الحسنه و هیئت مدیره ای  برای آن  انتخاب می کنند و با هزینه اولیه  که خود اهالی متقبل آن  می شوند ابزار و وسایل لازم (دفتر ثبت و مهر و.. است)را تهیه می کنند. هر یک از اعضا مبلغی معینی را که از سوی هیئت مدیره اعلام می شود و در اساسنامه صندوق هم  ذکر شده است باید در زمانی مشخص به ریاست صندوق تحویل داده تا در دفتر صندوق و دفترچه هر یک از اعضا ثبت شود. از آنجا که کامپیوتر نقش بسیار مهمی را در هر سیستمی ایفا می کند و نگهداری و هزینه آن به صرفه تر است بر آن شدم تا با تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه وحدت کوی سرشار که در محله خودمان در جریان است مشکلات آن را به حداقل برسانم و با توجه به اینکه بنده یکی از اعضای صندوق هستم و علاوه بر آن مسئول امور بانکی نیز می باشم و نقل و انتقالات وجه را از صندوق به حساب جاری و ...انجام می دهم به طور کامل با این سیستم آشنا هستم. لذا برای جمع آوری اطلاعات سیستم خود منبعی مناسبی بودم و همین طور در بعضی از موارد که مربوط به وظایف ریاست صندوق است از وی سوالهایی به عمل آمد.نکته قابل ذکر در مورد جمع آوری اطلاعات که لازم می دانم آن را بیان کنم این است که ریاست این سیستم بر عهده پدرم می باشد و به واضح بیانگر این مطلب است که حداکثر تلاش خود را برای به حداقل رساندن مشکلات این سیستم کرده ام. اما با تلاشی که جهت تدوین این پروژه به عمل آمده است اعتراف می کنم که این اثر نیز ممکن است دارای کاستی های باشد لذا از کلیه  مدیران و استفاده کنندگان انتظار می رود منت گذاشته و با راهنمایی ها و مساعدت های خویش بنده را در این امر مهم رهنمون باشند.

 با توجه به اینکه سود این صندوق نسبت به بانکهای دولتی و خصوصی بسیار ناچیز است و به طور معمول سود آن از 5% تجاوز نمی کند و آن هم صرف زیبایی محل از جمله و رنگ آمیزی یک رنگ دیوارهای محل و نصب سطل زباله در کنار هر درب و... می باشد.

 برای پذیرش عضو در این صندوق هیچ محدودیت سنی ای وجود ندارد و برای  بستن حساب در هر زمان هیچ مانعی وجود ندارد.اگر بعد از چند سال عضو جدیدی بخواهد در صندوق ثبت نام نماید باید مبلغ ماهیانه ای را که از زمان تشکیل صندوق اعلام شده و همگان در هر ماه آن را پرداخت می کردند را تا تاریخ همان روز یکجا واریز کند زیرا سرمایه برای پرداخت وام از همین طریق تامین می شود.و همه مبلغی یکسان در حسابهای خود دارند.مبلغی را که هر عضو باید در هر ماه بپردازد 1200 تومان است که 1000 تومان آن مربوط به سرمایه وام است که به اعضا داده می شود و 200 تومان باقیمانده برای زیبایی محل که در بالا ذکر شده دریافت می شود.وام در این صندوق به دو صورت اقساط و سه ماه است. کسانی که وام به آنها تعلق گرفته است باید در هر ماه مبلغ قسط را بعلاوه 1200 تومان مشخص شده پرداخت کنند و اگر عضوی بخواهد حساب خود را ببند با یک درخواست میتواند تمام پولی را که از ابتدا پرداخت کرده است دریافت کند.این صندوق دارای چهار نفر هیئت مدیره است که از سوی اعضای محل انتخاب می شوند که همه آنها از مسئولین بانکهای کشور هستند و یک رئیس صندوق از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود. همچنین یک نفر به عنوان مسئول امور بانکی هم در این صندوق وجود دارد که کارهای نقل و انتقالات بانکی را انجام می دهد.

در مرحله بعد باید چارت سازمانی این صندوق به نمایش در آید.

سپس باید اهداف، ماموریتها و ...را مشخص نمود

هدف از تاسیس این صندوق رفع قسمت کوچکی از نیازهای خانواده های محل است  و از آنجایی که مراحل دریافت وام بر خلاف بانک ها بسیار راحت و بی دغدغه است لذا متقاضی های  زیادی برای عضویت دارد به طوری که خانواده ها برای کودکان و خردسالان خود نیز حساب باز می کنند و از امتیاز آنها استفاده می کنند.یکی دیگر از مزیت های این صندوق سود 5% آن و پرداخت وام به صورت اقساط 20 ماهه است.

ماموریتهای سیستم

شناسایی افراد نیازمند در محل و اعطای وام با شرایطی متفاوت و آسانتر نسبت به بقیه اعضا و همین طور تهیه اسباب رفاه و آسایش ساکنان محل از جمله نظافت و پاکیزگی و نصب سطل زباله در کنار درب منازل و رنگ آمیزی دیوار ها به صورت یک رنگ از جمله ماموریتهای صندوق است.

محدوده سیستم

این سیستم فقط در بین اهالی محل قابل اجرا است و هیچ شخصی خارج از محل نمی تواند به عنوان عضو جدید وارد صندوق شود زیرا هدف از طراحی صندوق رفاه و آسایش ساکنان محل است. صندوق مورد نظر فقط با نزدیک ترین بانک برای نقل و انتقالات حسابها و پرداخت ها  ارتباط دارد.

 

نیاز های سیستم

این سیستم نیاز به یک دستگاه کامپیوتر خانگی با حداقل پردازشگر ٬ گرافیک و حافظه اصلی یک میز کامپیوتر و یک مودم برای اتصال به اینترنت و بررسی حسابها از طریق سایت بانکی که حسابهای صندوق در آن باز شده است و این  نرم افزار بر روی سیستم عامل های 98 و ایکس پی قابل اجرا است.

صندوق قرض الحسنه در یک نگاه:

1-   هیئت مدیره صندوق

2-   ریاست صندوق

3-   مامور امور بانکی

4-   افتتاح حساب

5-   ثبت اقساط و مبلغ های ماهیانه

6-   نحوه پرداخت وام

7-   بانک ملت

8-   نیاز های محل

 

هیئت مدیره

در ابتدای تشکیل این صندوق چهار نفر از بزرگان محل به عنوان هئیت مدیره با رای اهالی انتخاب می شوند و آنها از بین خودشان یک نفر را به عنوان رئیس صندوق انتخاب می کنند.

تمامی کارهای مربوط به اعضا از جمله افتتاح حساب،اعطای وام و... به عهده رئیس صندوق می باشد و بقیه افراد هیئت مدیره در این کارها نقشی ندارند و فقط زمانی که اعضا بخواهند وام دریافت کنند باید دو نفر از اعضای هیئت مدیره برگه متقاضی را ا مضا کنند تا مراحل بعدی اعطای وام انجام شود و همین طور برای برداشت پول از حساب جاری باید دو امضا از چهار امضا اعضای هیئت مدیره در چک درج شده باشد زیرا آن حسابها به نامهای اعضای هیئت مدیره افتتاح شده است و طبق اساسنامه صندوق برداشت با دو امضا قابل اجرا است که بانک هم از این موضوع مطلع و ملزم به رعایت آن است.

ریاست صندوق

تمام امور صندوق به وسیله ریاست هدایت و کنترل می شود و به این صورت است که اگر کسی بخواهد افتتاح حساب ، تقاضای وام و یا هر کاری که به صندوق ارتباط داشته باشد باید به رئیس مراجعه کند.رئیس به تنهایی نمی تواند تصمیمی را بدون اطلاع اعضای هیئت مدیره اتخاذ کند و فقط در چارچوب معین شده خودش می تواند اعمال کند.

برای اطلاعات بیشتر قسمتی از وظایف آن را در زیر توضیح داده خواهد شد.

زمانی که مشتری یا اعضا بخواهند وام دریافت کنند باید تقاضای خود به صورت کتبی اعلام کنند و به رئیس تحویل بدهند و رئیس با بررسی حساب وی که این خود شامل بدهکار نبودن آن عضو در ماههای گذشته یا عقب ماندگی مبلغ ماهیانه می باشد موافقت یا مخالفت خود را اعلام        می کند.قابل ذکر است که چون این سیستم معمولا در محله های کوچک اجرا می شود قوانین آن مانند بانکها سخت و وقت گیر نیست.منظور از سخت و وقت گیر بودن این است که اگر مشتری بخواهد وام دریافت کنند ابتدا به صورت شفاهی به رئیس اعلام می کند و رئیس موافقت یا مخالفت خود را بنا به دلایل فوق اعلام می کند و پس از موافقت عضو تقاضای خود را به صورت کتبی و یک چک به مبلغ وام به رئیس می دهد تا اقدامات بعدی انجام پذیرد.

بعد از تحویل تقاضا رئیس چکی را که باید به مشتری داده شود تا طی آن چک وام خود را از بانک دریافت کند به نزد یک از اعضای هیئت مدیره برده تا امضا دوم درج شود و بعد از آن چک به عضو تحویل داده خواهد شد.

از دیگر وظایف رئیس افتتاح حساب عضو ،بررسی نیاز های محل مثل رنگ آمیزی دیوارها نصب سطل زباله در کنار درب هر منزل و نصب پارچه در درب منازل اعضا به مناسبت تبریک سفرهای زیارتی و فوت است.

مامور امور بانکی

وظیفه مامور امور بانکی آن گرفتن امضا از اعضای هیئت مدیره و جابجایی پول از حساب کوتاه مدت به حساب جاری برای برداشت پول توسط مشتری یا طرف قرار داد که در قسمت های بعدی به آن خواهم پرداخت.

افتتاح حساب

افتتاح حساب هیچ محدوده سنی ندارد و حتی کودکان هم می توانند در این صندوق حساب باز کنند و وام دریافت کنند که در این صورت چکی که بابت ضمانت همراه با تقاضا توسط یکی از والدین داده می شود.

 ثبت اقساط و مبلغ های ماهیانه

هر یک از اعضا مبلغی را هر ماه به رئیس تحویل می دهند که این مبلغ به عنوان سرمایه اعضا و صندوق است زیرا از این موجودی به افراد وام داده می شود و این پرداخت ها علاوه بر  دفترچه هر یک از آنها در دفتر کل هم ثبت می شود.

هدف از طراحی این سیستم آن است که اطلاعات اعضا و ثبت وامها و دیگر کارهایی که به صورت دستی انجام می شدند به صورت کامپیوتری تبدیل شود زیرا کار با آن آسانتر و نگهداری آن ساده تر و کم هزینه تر است.

نحوه پرداخت وام

دو نوع وام در اساسنامه این صندوق مشخص شده است که یکی وام اقساطی و دیگری وام      سه ماه است. هر عضو یا هر در هر بار فقط 1.500.000 هزار ریال می تواند وام دریافت کند و پس از برگشت وام دوباره می تواند به همان مبلغ تقاضای وام کند. وام سه ماهه به این صورت است که بدهکار  وام را باید در عرض سه ماه به صندوق برگرداند. لازم به ذکر است که سود این وام ها 5.5000 ریال است و این سود به عنوان سرمایه صندوق در نظر گرفته می شود.

 بانک ملت

صندوق دوحساب در بانک باز می کند، یک حساب کوتاه مدت که مبالغ اعضا در آن واریز    می شود  تا به آن سود تعلق گیرد و دیگری حساب جاری است و این طور عمل می شود که مبلغ وام افراد پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد توسط مامور امور بانکی از حساب کوتاه مدت به این حساب انتقال داده می شود تا عضو بتواند طی یک فقره چک آن را دریافت کند.پس با این تفاسیر مشخص شد که از حساب جاری فقط در زمان برداشت پول استفاده       توسط عضو یا طرف قرار داد پر می شود.

نیازهای محل

همان طور که قبلا توضیح داده شده مبلغی همراه با مبلغ ماهاینه که افراد به حساب خود واریز می کنند به حساب صندوق وارد می شود که در اساسنامه از آن به عنوان خیریه یاد شده است.

هدف از دریافت این پول می تواند نظافت محل یا کوچه در آخر هفته توسط یکی از ماموران شهرداری،نصب سطل زباله در کنار درب اهالی،نصب پارچه به مناسبت های مختلف و ...    است که پرداخت هزینه های آن توسط یک فقره چک انجام می شود به غیر از پارچه نویسی و دستمزد مامور شهرداری که به صورت نقدی پرداخت می شود و طی یک رسید مشخص می شود که دستمزد خود را دریافت کرده است و همین طور از پارچه نویس هم در فاکتور دریافت می شود.

نمودار سطح یک DFD

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

نوع فایل

نام پروژه

ردیف

PowerPoint و

word

پروژه برنامه انبار (به همراه  Data Flow Diagrams و کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم) 70 صفحه (تحلیل به روش SSADM)

1

word

پروژه سیستم رای گیری آنلاین ( به همراه کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم) 80 صفحه(تحلیل به روش SSADM)

2

word

پروژه سیستم بازاریابی و فروش ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) 60 صفحه(تحلیل به روش SSADM)

3

word

پروژه سیستم رزرو بلیط آژانس مسافرتی ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) شصت صفحه(تحلیل به روش SSADM)

4

word

پروژه سیستم مکانیزه ویدئو کلوپ ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل و پنج صفحه(تحلیل به روش SSADM)

5

word

پروژه سیستم ثبت اسناد و املاک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل و پنج صفحه

6

word

پروژه سیستم بیمارستان ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) پنجاه صفحه(تحلیل به روش SSADM)

7

word

پروژه سیستم بانک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) شصت صفحه (تحلیل به روش SSADM)

8

word

پروژه سیستم بانک ( تحلیل به روش UML )

9

word

پروژه سیستم راه آهن ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) چهل صفحه (تحلیل به روش SSADM)

10

PDF

پروژه سیستم کتابخانه ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) هشتاد صفحه (تحلیل به روش SSADM)

11

word

پروژه سیستم حسابداری ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) پنجاه صفحه (تحلیل به روش SSADM)

12

word

پروژه سیستم هتل ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل ، Use Case ها و . . .) شصت صفحه (تحلیل به روش SSADM)

13

word

پروژه سیستم امور مشترکین تلفن همراه ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD  و توضیحات کامل) 45 صفحه (تحلیل به روش SSADM)

14

word

 

پروژه رزرو بلیط ONLINE (تجزیه و تحلیل به روش UML)

15

word

پروژه نشریه الکترونیکی (تجزیه و تحلیل به روش UML)

16

word

پروژه سیستم مطب (تجزیه و تحلیل به روش UML)

17

word

 

پروژه سیستم بایگانی (تجزیه و تحلیل به روش UML

18

            ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |

بازاريابي محصولات توليدات پيشرفته از نظر تكنولوژي جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ ۱۸:۴ بعد از ظهر

هدف از اين درس آشنا كردن دانشجويان مهندسي با قوانين بازاريابي است.تاريخ نشان داده است كه جنبه هاي فني بازاريابي و بازرگاني ،به اندازه طرح هاي برنامه ريزي شده مهندسي دشوار و فرايندهاي توليد معتبر،براي موفقيت محصولات با تكنولوژي پيشرفته بسيار مهم است.

بازاريابي محصولات فني پيشرفته يك مبحث تخصصي است كه نياز به مطالعه عميق در مورد اين موضوع دارد.دانشجويان  علاقمند به بازاريابي محصولات پيشرفته از نظر تكنولوژي ، به مطالعات بعدي به علاوه پيشرفت و تحول در امر بازاريابي و يا خريد و فروش كالا و تأكيد در بازاريابي محصولات ،تشويق مي شوند.

مقدمه:

مبحث هاي مرتبط با اين قضيه شامل معاني بازاريابي ،مفهوم ،مسائل مقدماتي و بنيادي ،قوانين و دستورالعمل ها به علاوه بازاريابي توليدات فني پيشرفته است.اين مبحث ها در اين درس ارائه شده است و درس بعدي اين مباحث را عنوان كرده است.

در شرائط شغلي فعلي ،اكثريت شركت ها هيچ نوع سود يا مزيت از نظر رقيبان كوچك محلي و يا بزرگ ندارند.

هيچ كدام از اين شركت ها ،نظارت دقيق و قابل سنجشي بر كيفيت ،خلاقيت و تحويل و توزيع ،و سرمايه اي براي بقيه آنها ندارد.بنابراين بازاريابي نقش بسيار مهمي در ايجاد تمايز اصلي ميان محصولات ايفا مي كند.

1-معاني پايه و اساسي {3}:

معاني اصلي بازاريابي در ادامه اين درس از كتاب «كاتر»است{3}.مطالعه اين كتاب ، به دانشجويان علاقمند به مديريت بازاريابي ،توصيه مي شود.

بازاريابي :

بازاريابي ،روند ايجاد مبادله محصولات و حرفات ميان افراد سازمان براي برآوردن نياز ها و خواسته ها است.

مفهوم اصلي بازاريابي در تصوير نشان داده شده و با تعيين كردن نيازهاي مشتري ها و خواسته هاي آنها براي ايجاد توليدات و خدمات يا مجموعه اي از قيمت هاي مناسب براي مشتريان ،شروع مي شود.

افراد بازارياب به فروش محصولات و خدمات در محل فروش كمك مي كنند.

                                                                                  نياز و تقاضا

                                  معاني اصلي بازاريابي –كارايي قيمت         مشتري                           محصولات ،خدمات

                                                   بازاريابي –بازارياب                         مبادله معامله

 

نياز و تقاضا –

برآوردن نيازها و خواسته هاي بشري ،براي قوانين بازاريابي مهم و اساسي است.

نيازها-

وضعيت احساس فقدان بشري ،نيازمند برآورده شدن نيازهاي اصلي براي زنده ماندن مانند غذا و پناهگاه.

خواسته ها-

اين كلمه به ميل انسان براي برآوردن اين نيازها اشاره دارد،براي نمونه نيزا به غذا و خواستن چيزي خاص (مثلاً يك مارك ويژه از سوسيس) يك مثال مرتبط با ان است.

توليدات :

توليدات و محصولات براي برآوردن نيازها و وخواسته هاي مردم ارائه مي شود.

كيفيت و قيمت كالا-

انتخاب محصول در اين قسمت انجام مي شود .براي برآوردن نيازها،مشتري محصول ويژه اي را بر اساس قيمت و كيفيت آن انتخاب خواهد كرد.

كيفيت-

برآوردي از توانايي محصول در رفع نيازهاي شخصي .

قيمت-

مقداري از كيفيت يا كارآيي داده شده به دلار براي آوردن نيازهاي شخصي.

تبادل و معامله:

بازاريابي به عنوان نتيجه محصولات و خدمات قابل مبادله مردم براي رفع نيازها و خواسته هاي آنها پديدار مي شود.

مبادله-

عمل فراهم كردن يك محصول يا خدمات در مقابل تهيه يك محصول ديگر ،خدمات و پول.

معامله:

 زماني كه دو گروه در رابطه با معادله و مقادير تجاري توافق كرده اند.

بازارها:

گروهي از مشتريان مستعد با مجموعه اي رايج از نيازها و خواسته هاي ويژه ،با قدرت خريد محصولات و خدمات خاص.

بازارياب-

بازاريابها به طور فعال و جدي ،مبادله كالاها و خدمات را براي برآوردن نيازها و خواسته ها را جستجو مي كنند.

ساختار بازاريابي شامل فروشنده و خريداران است كه در تصوير 2 نشان داده شده است.

در اين ساختار خريداران محصولات را از فروشندها دريافت مي كنند و در مبادله ،خريداران براي محصولات و اطلاعات پول پرداخت مي كنند.(در مورد نيازها و خواسته ها)

            ارتباطات محصولات                   فروشنده ها        

خريداران                   جريان اطلاعات

تصوير 2- ساختار و بازاريابي {3}:

II –برنامه ريزي مفيد و مدبرانه موافق با بازار-

برنامه ريزي استراتژيك ،فرايند مدبرانه ،توسعه و ايجاد عمل موفقيت آميز ميان اهداف و تشكيلات و فرصت هاي بازاري متغير آن است.

هدف از اين طرح تشكيل دوباره تجارت و توليدات شركت است.براي اينكه آنها براي توليد سود و منفعت و رشد رضايت بخش و كافي با هم تركيب مي شوند.همانطور كه در تصوير 3 نشان داده شده ، مراحل طرح استراتژي كه با طرح جمعي و مشترك در سطوح اجرايي بالا شروع مي شود،بوسيله طرح هاي توليدي و بازرگاني و طرح خدماتي دنابل مي شود .

اين طرح و برنامه ريزي ،بوسيله مراحل كنترل و اجرا دنبال مي شود كه جنبه هاي ويژه و خاص مراحل برنامه ريزي يا طرح هاي كلي هستند.

اندازه ها و تنظيم و تعديل                                           اجرا و مديريت           برنامه ريزي

بازرسي و تجزيه و تحليل نتا يج                         منابع اختصاص يافته                            واحدهاي بازرگاني و تجارت

ايجاد تنظيم و محاسبات براي                              طرح هاي اجراي                               خط توليدي و خدماتي

برنامه ريزي و طرح هاي اجرايي

مراحل طرح ها و برنامه ريزي هاي متشكل،شامل تعيين هدف عمده و هدف هاي استراتژي براي واحدهاي تجاري مي شود و همچنين تجزيه و تحليل بازارها و ارزيابي محصولاتي كه مؤسسات و شركتها مالك آن هستند و تشخيص بازارهاي جديد براي ورود همانطور كه در تصوير 4 نشان داده شده است.

هدف از اين مراحل ،پرسيدن يك سري از سئوال هاي مهم و يافتن جوابهايي است كه مورد توجه تشكيلات است .درر نهايت ،سود و منفعت براي افزايش رشد و داد و ستد و تجارت است كه توسط افزايش در سود و فروش اندازه گيري مي شود.

 شناسايي بازارهاي در حال رشد جديد                ارزيابي محصولات رايج و بازارها               تشخيص بخش ها يا واحد هاي تجاري برنامه ريزي شده               هدف عمده  

مراحل طرح ريزي استراتژي براي واحد تجاري در تصوير 5 نشان داده شده ،اين تصوير شامل تعيين هدف عمده،تجزيه و تحليل محيط خارجي و داخلي ،قدرت و ضعف داخلي ،فرصت ها و تهديدات خارجي و همچنين به عنوان SOWT  شناخته شده است.

اين تصوير تنظيم هدف ،تعيين استراتژي متمركز براي چگونگي رسيدن به اين اهداف به علاوه برنامه هاي توسعه براي انجام و اجراي اين راهكارها،منابع اختصاص يافته برنامه  و راهكارهاي اجرايي را نشان مي دهد.

بالاخره اين تصوير نياز به اجراكننده يك سيستم بازتابي (پس داد يا بازخورد) را براي بازرسي مشخص و ايجاد تنظيم و محاسبات ضروري براي كنترل و پيشرفت آن ،نشان مي دهد.

تصوير 5-مراحل پس داد يا بازخورد برنامه ريزي استراتژي بخش ها يا واحدهاي تجاري.

برنامه هاي توسعه و                  قرار دادن اهداف               تجزيه و تحليل SWOT :                         هدف عمده

 منابع اختصاص يافته             و راهكارهاي توسعه              فرصت ها و تهديدهاي خارجي        بخش ها يا واحد هاي تجاري                                                                                                       .                                                                                       ضعف و قدرت دروني

 

اندازه گيري نتايج و ايجاد محاسبات ضروري                  برنامه هاي اجرايي

راهكارهاي رشد{2}و{3}-

راهكارهاي زيادي براي افزايش رشد هر شركت وجود دارد ،در ميان آنها 3 راهكار مهم به ترتيب زير است:

1-رشد شديد

2-رشد يكپارچه و كامل   

 3 -رشد متنوع و چند بخشي

رشد شديد شونده ،رشد تجارت فعلي است ،كه به صورت زير مي باشد وراهكار بازاريابي توليدات فني پيشرفته براي اكثريت شركت هاي كوچك و متوسط معمولاً در اطراف ايجاد فرصت هاي رشد شديد ،از طريق نفوذ در بازار ،گسترش بازار و توسعه توليدات به گردش در مي ايند.

اما ،رشد كامل و يكپارچه ،به صورت گسترش و توسعه از طريق ايجاد مشاغل مناسب و مرتبط با تجارت و بازرگاني فعلي ،تعيين مي شود.راهكاراين رشد مي تواند به صورت مهكوس (يعني خريدن از شركت هايي كه بخش هايي از ان را تأمين مي كند) و به سمت جلو و مستقيم (يعني خريد از كانال هاي توزيع از قبيل عمده و خرده فروشي است)و يا يكسان و برابر (خريد خارج از شركت ها)باشد.

از طرف ديگر ،راهكار رشد و متنوع و چند بخشي ،پايه هايي براي ايجاد شركت ها مجتمع هستند كه به عنوان مشاغل اضافي كه جذاب و پركشش هست و بدون توجه به ارتباط آنها با تجارت فعلي شركت هاي ابتدايي ،معرفي مي شوند.

جدول سهام شركت هاي دارايي رشد سريع ،گروه مشاور موسيتون،همانطور كه در تصوير 6 نشان داده شده يك وسيله بزرگ است كه توسط آن مي توان شركت ها،واحد هاي تجاري يا بخش ها و سهام بازار آنها و امكانات رشد را در آنها بررسي كرد اين ماتريس يا جدول وضعيت مرتبط واحدهاي تجاري ،تقسيمات آن و خط توليد (كه شركت داراي آن است)بر طبق ميزان رشد بازار و سهام مناسب بازار ،نشان مي دهد.بر طبق اين جدول ،چهار مقوله وجود دارد كه يك واحد تجاري يا يك بخش و خط توليدي مي تواند در زير آن شناخته شود .

1-مقوله برجسته                                                                                       2-مقوله پرسشي

-ميزان رشد بالا                                                                                   -ميزان رشد بالا

-سهام بازاري فراوان(سود فراوان)                                                            -سهام بازاري پايين يا سود پايين

3-مقوله سرمايه گذاري شعبه فرعي                                                           4-DOG CATEGORY (مقوله ضعيف)

-ميزان رشد پايين                                                                                  -ميزان رشد پايين

(سود)سهام بازاري پايين                                                                         (سود)سهام بازاري بالا

1-     نوع يا گروه برجسته –واحدهايي با ميزان رشد سريع از نظر قيمت و سود و سود فراوان

2-مقوله سرمايه گذاري شعبه هاي فرعي-واحدهايي با ميزان رشد ،خريد و فروش پايين و سود بازاري فراوان

3-نوع يا گروه ضعيف-واحدهايي با ميزان رشد بازاري پايين و سود بازاري پايين

4-مقوله پرسشي-واحدهايي با رشد خريد و فروش بالا و سود بازاري پايين

نتيجه اين 4 مقوله براي پيگيري راهكارهاي فرعي براي هر كدام از واحدهاي تجاري مربوط و يا بخش ها و خط توليد وابسته به هدف كلي شركت ،استفاده مي شود.

اين راهكارهاي فرعي شامل:

ساختن يا ايجاد كردن ،نگهداري،برخوردار شدن،بدون بهره و رهاكردن مي شود.اين راهكارهاي فرعي براي مثال زماني كه خطوط توليد بررسي مي شوند ،احتمالاً نتيجه خط توليدي بيشتر را در مقوله يا گروه سرمايه گذاري در شعبه فرعي شركت ،يا سود فراوان ،نگهداري خواهد كرد،و خط توليد را در نوع برجسته و نوع پرسشي ،با اجراي بسيار فراوان ايجاد خواهد كرد.

بدون بهره گيري يا رها كردن خط توليد در مقوله ضعيف و مقوله پرسشي ،منافع و سود شركت را پايين مي آورد و هيچ گونه سود برنامه ريزي شده اي ندارد.

وسايل زيادي وجود دارد كه توسط آن هر واحد تجاري ،بخش ها و خط توليد بر حسب جذابيت و كشش بازاري و وضعيت رقابتي ارزيابي مي شود.

مهم ترين نقطه اين بررسي ،پيگيري بازارهاي پركشش در زماني است كه واحدهاي تجاري يا بخش ها و خط توليد منافع رقابتي و قدرت موفقيت در اين بازارها را دارند.

با وجود يك شانس خوب براي دستيابي به نتايج بزرگ ،هر دو شرائط يعني بازارهاي پركشش و شركت هاي قوي يا منافع رقابتي ،بايد بوجود آيد.

روشهاي بالا در مديريت شركت براي ارزيابي كردن راهكارها و اهداف ارتباطي استفاده مي شود.مراحل مديريت و اجراي بازاريابي و طرح هاي بازاريابي .

طرح بازاريابي ،مفهوم بازاريابي و طرح استراتژيك تجاري را دنبال مي كند .يك طرح بازاريابي برنامه بر بازار يا محل فروش و توليدات خاص متمركز مي شود.

كه جزئيات ضروري براي راهكارهاي بازاريابي و روش دستيابي براي رسيدن به اهداف بازاريابي براي توليد ،توصيف مي كند.طرح بازاريابي،سند و مدرك جدايي است كه براي ارتباط و منظم كردن تمام فعاليت هاي بازاريابي استفاده مي شود.

محتواي طرح بازاريابي كه در جدول زير تقسيم بندي شده،مهم ترين نتايج فرايند مديريت بازاريابي است .اين تقسيم بندي كلي بايد به عنوان يك خط مشي براي توصيف طرح بازاريابي استفاده شود ،و بر طبق ويژگي هاي اهداف بازار و توليد ،تغيير كند.

جدول 1-تقسيم بندي طرح كلي بازاريابي

1-خلاصه اجرا

2- بازار يابي

2-1-مقوله يا گروه        2-2-تقسيم بندي بازار                2-3 موقعيت بازار

2-4-مشتري   2-5 رقيبان     2-6- سهام بازاري      2-7-وضعيت توزيع و گستردگي

3-فرضيات و اطلاعات غيرقابل دسترس

4-فرصتها و بررسي مطالب

4-1- بررسي قدرت ها و ضعف ها ،فرصت ها و خطرها (SWOT)         4-2-بررسي مطالب

5- ارزيابي راه حل ها

6- اهداف

6-1-اهداف مالي         6-2-اهداف بازاريابي      7-1-طرح بي نظير فروش

7-راهكار بازاريابي

7-2-بازار مورد هدف       7-3 موقعيت ها         4-7- محصول (چرخه زندگي ،سود ،ويژگي ها،طرح هاي واگذاري ،بسته بندي)       

7-5-كانال هاي بازاريابي (خريد و فروش ،مستقيم ،مقدار اضافه شده در فروش دوباره ،ادغام كننده سيستم ها ،برخط )     7-6-راهكار قيمت ها

7-7-تبليغات (آگهي ،تبليغ فروش ،قدرت فروش ،پرداخت مستقيم ،ارتباطات عمومي ،نمايشگاه تجاري )           7-8-منابع طرح ريزي يا برنامه ريزي شده        

7-9-تحقيق و بررسي بازاريابي

8-اجرا

8-1-تاريخ اجرا       8-2-به جريان انداختن طرح و برنامه زمان بندي شده

9-كنترل

1-صورتحساب هاي مالي :

يك وظيفه مهم براي اداره كردن بازاريابي ،بهبود راهكار بازاريابي ،و تعيين اهداف بازاريابي بر طبق اهداف تجاري شركت است.زماني كه بودجه بازاريابي (معمولاً به عنوان درصدي از فروش)تعيين مي شود،مدير يا اجرا كننده بايد تصميم بگيرد كه چگونه منابع را ميان عناصر مختلف تركيبهاي بازاريابي اختصاص دهد.اين عناصر با تركيب بازاريابي ،4 عنصر يعني توليد ،قيمت ،مكان ،تبليغ ناميده مي شود.اين 4 عنصر بازاريابي و بسياري از تغييرات و گوناگوني آنها در تصوير 7 نشان داده مي شود.

 

توليد – ويژگي ها ،حق انتخاب و خدمات ،كيفيت و ضمانت ،نام تجاري و بسته بندي

مكان كانال ها ميزان                                  هدف بازار                                          قيمت و تخفيف و نسيه

 و مبلغ حمل كالا              تبليغات آگهي بازرگاني ،ارتباطات عممي و آگهي هاي فروش

 

راهكارها تركيب بازاريابي همانطور كه در تصوير 8 شرح داده شده ،براي رسيدن به هر دو كانال توزيع و مشتري هاي مصرف كننده ،تعيين مي شود.مديران بازاريابي بايد 2 برنامه را به نام (توليدات و قيمت)و به علاوه ،تبليغ (تبليغات فروش و آگهي تبليغاتي و ارتباطات عمومي )آماده كنند.

 

مشتري                                 توزيع كانال ها                     تبليغات                   محصولات                                 .                                               .                                        (مستقيم و غير مستقيم)         ارتباطات عمومي         قيمت ها

                                                                تبليغات فروش

تصوير 8-راهكار و برنامه ريزي براي تركيب بازاريابي {3}.

افكار و عقايد نهايي-

اصول مقدماتي نظريه بازاريابي پايه هايي براي راهكار بازاريابي توليدات پيشرفته از نظر فني است .درك كردن نيازها و خواسته هاي مشتري ها ،براي موفقيت در توليدات فني پيشرفته همانند ايجاد طرح هاي دشوار ،حائز اهميت است.

اين نظريه به اولين عقيده و افكار به اين زمينه بر مي گردد كه هيچ كس نبايد وقت خودو پول را در طرحي صرف كند كه هيچ آينده اي ندارد.براي موفق شدن در حرفه و شغل خود.شما نياز به ارزيابي اين مباحث به طور مستمر داريد،كه دليلي است براي اينكه ما اين درس هاي مختص مديريت و جنبه هاي تجاري يك طرح برنامه ريزي شده را تضمين مي كنيم.به منظور اينكه ما كاملاً از اين مباحث آگته شويد ،كه مباحث فرعي نيستند بلكه موضوعات مرتبط با مباحث اصلي مي باشند ،سود و منفعت را بوسيله فروش توليدات و بنابراين حفظ و نگداري اقدامات و اعمال برنامه ريزي شده ،ايجاد كنيد.

اين نظريه براي حفظ اعمال شركت بسيار مهم است و تنها براي اجراي مسئوليت هاي اجتماعي و نوع دوستانه شركت است ،اما اولين چيز هميشه اولين است.

نوشته شده توسط رضا ترکمان  | لینک ثابت |